Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

Saksi-Saksi Jahwe

Pilih bahasa Batak (Karo)

 PASAL TELU

Kai Sura-Sura Dibata man Manusia?

Kai Sura-Sura Dibata man Manusia?

1. Kai sura-sura Dibata man manusia?

LIT sura-sura Dibata si luar biasa man manusia. IjadikenNa dilaki ras diberu si pemena, Adam ras Hawa, gelah nggeluh i bas peken si mejile. AteNa gelah kalak e ertuah jadi nterem, erban kerina doni jadi peken pardis, janah ngkuasai rubia-rubia.​—Kejadin 1:28; 2:8, 9, 15; nehen Penjelasen tambahen 6.

2. (a) Janari banci sieteh maka sura-sura Dibata pasti ilakokenNa? (b) Kai nina Pustaka si Badia kerna kegeluhen si rasa lalap?

2 Menurutndu banci nge kita pagi nggeluh i bas pardis? Nina Jahwe, ”Enggo Kukataken maka rencanangKu la terolangi, janah sura-surangKu la banci lang Kudalanken.” (Jesaya 46:9-11; 55:11) Teklah, kai si nggo isuraken Dibata pasti ilakokenNa janah ise pe la banci mpengadi Ia. Jahwe ngataken maka lit nge tujunNa nepa doni. ’ItepaNa doni enda gelah banci iiani’. (Jesaya 45:18) Sura-suraNa gelah manusia ngiani doni enda. Jelma si uga nge ate Dibata tading i je, janah asa kai dekahna? Nina Pustaka si Badia, ”Kalak bujur me si ndatken bagin taneh i bas negeri e, janah ringan ia i je rasa lalap.”​Masmur 37:29; Ketangkasen 21:3, 4.

3. Erkiteken gundari manusia sakit janah dungna mate, penungkunen kai si banci turah i bas pusuhndu?

3 Tapi gundari, kerina manusia sakit janah dungna mate. I japa pe jelma rubati janah sibunuhen. Pasti enda labo sura-sura Dibata. Emaka, kai si terjadi janah ngkai? Pustaka si Badia ngenca si banci njelaskenca.

 MUSUH DIBATA

4, 5. (a) Ise si ngerana man Hawa erkelangken nipe i peken Eden? (b) Uga maka banci sekalak jelma si bujur jadi pinangko?

4 Nina Pustaka si Badia lit musuh Dibata ”si igelari Iblis ntah Setan”. Setan nggunaken nipe sanga ngerana man Hawa i peken Eden. (Ketangkasen 12:9; Kejadin 3:1) Ibanna tempa-tempa nipe e si ngerana.​—Nehen Penjelasen tambahen 7.

5 Adi bage, Dibata nge si nepa Setan si Iblis? Lang! Paksa Dibata nikapken doni man Adam ras Hawa, lit sada malekat i bas surga salih jadi Iblis. (Jop 38:4, 7) Engkai maka banci bage? Adi menurutndu, uga maka banci sekalak jelma si bujur jadi pinangko? Memang, ia tubuh labo gelah jadi pinangko. Tapi merhat ia ndatken kai si labo sikerajangenna. Terus iukurina, emaka ermerhatna ia. Kenca si e, paksa lit kesempaten nangko me ia. Ia si erban dirina jadi pinangko.​—Oge Jakup 1:13-15; nehen Penjelasen tambahen 8.

6. Uga maka banci sada malekat jadi musuh Dibata?

6 Enda me si terjadi nandangi malekat ndai. Kenca Dibata nepa Adam ras Hawa, isuruhNa kalak e gelah ’ertuah jadi enterem janah demi doni enda.’ (Kejadin 1:27, 28) Malekat ndai banci saja rukur, ’Padin kerina manusia nembah aku asangken Dibata!’ Terus iukurina enda, emaka reh merhatna ia isembah si arusna penembahen e man Dibata saja. Ate malekat ndai gelah kerina manusia nembah ia. Emaka, ibualina janah itokohina Hawa. (Oge Kejadin 3:1-5.) Alu bage, ia jadi Setan si Iblis, musuh Dibata.

7. (a) Engkai maka Adam ras Hawa mate? (b) Engkai maka kita reh tuana janah dungna mate?

7 Adam ras Hawa la patuh man Dibata janah ipanna buah e. (Kejadin 2:17; 3:6) Kalak enda erdosa erkiteken  nimbak Jahwe, janah dungna mate, bali bagi si nggo ikataken Jahwe. (Kejadin 3:17-19) Anak-anakna pe ikut erdosa, emaka kalak e mate. (Oge Roma 5:12.) Guna nampati kita gelah ngantusi ngkai maka anak-anak Adam ras Hawa pe ikut erdosa, ukuri contoh enda. Bayangken, kam erban kue i bas cetaken si cacat, ugapa pe kue asil cetaken e pasti cacat. Paksa Adam la patuh man Dibata, ia jadi erdosa. Perban kita anak-anak Adam, kita kerina erdosa, ntah pe ikut ”cacat” bagi ia. Erkiteken kita kerina erdosa kita reh tuana janah dungna mate.​—Roma 3:23; nehen Penjelasen tambahen 9.

8, 9. (a) Ate Setan, Adam ras Hawa tek kerna kai? (b) Engkai maka la mis ibunuh Jahwe kerina si nimbak Ia?

8 Setan mulai mberontak ngelawan Jahwe paksa ipengaruhina Adam ras Hawa gelah la patuh man Dibata. Ate Setan, Adam ras Hawa tek maka Jahwe e perbual, penguasa si jahat si la mereken kai si mehulina man kalak e. Nina Setan manusia la perlu Dibata, Adam ras Hawa banci nentuken kai si benar ras si salah i bas geluhna. Emaka, kai si ilakoken Jahwe? Banci saja mis ibunuhNa pemberontak ndai. Tapi adi lakokenNa e banci nge enda mbuktiken maka Setan e perbual? Tentu lang.

9 Erkiteken si e, la mis ibunuh Jahwe kerina si nimbak ndai. Tapi iberekenNa waktu man manusia guna merentah dirina. Enda banci mbuktiken maka Setan e perbual, janah Jahwe ngenca si meteh kai si mehulina man manusia. Banci sipelajari terbuen kerna si e i bas Pasal 11. Tapi adi menurutndu, uga nge keputusen si ibahan Adam ras Hawa? Patut kin kalak enda megiken Setan janah nimbak Dibata? Jahwe nggo mereken kerina si iperluken Adam ras Hawa. Kegeluhen  si sempurna, ingan tading si mejile, ras pendahin si mehuli. Tapi Setan la pernah mereken kai pe si mehuli man kalak e. Adi kam i je, kai nge si ilakokenndu?

10. Pilihen penting kai si arus siban gundari?

10 Bali bagi Adam ras Hawa, gundari pe kita sekalak-sekalak arus erban pilihen, janah kegeluhenta  bergantung man pilihenta. Kita banci milih patuh man Jahwe selaku penguasanta janah ikut mbuktiken Setan e perbual. Ntah pe milih Setan jadi penguasanta. (Masmur 73:28; oge Kuan-kuanen 27:11.) I belang-belang doni enda, sitik kal ngenca jelma si patuh man Dibata. Situhuna labo Dibata penguasa doni enda. Tapi adi la Dibata, ise dage?

ISE KIN PENGUASA DONI?

Adi kerajan-kerajan doni enda labo sikerajangen Setan, mungkin nge itawarkenna kerina man Jesus?

11, 12. (a) Kai si banci sipelajari i bas tawaren Setan man Jesus? (b) I ja ayatna i bas Pustaka si Badia si ncidahken maka Setan penguasa doni enda?

11 Jesus meteh ise kin situhuna penguasa doni enda. I bas sada paksa, Setan ’nuduhken man Jesus kerina kerajan doni enda ras kinibayakenna’. Kenca si e Setan erjanji man Jesus, nina, ”Kerina kerajan doni enda ras kiniulinna kubereken man bandu, adi nggit Kam erjimpuh nembah man bangku.” (Matius 4:8, 9; Lukas 4:5, 6) Menurutndu, ’Adi kerajan-kerajan doni enda labo sikerajangen Setan, mungkin nge itawarkenna kerina man Jesus?’ Pasti lang. Setan si mpuna kerina pemerentahen doni enda.

12 Banci saja kam tersungkun-sungkun, ’Uga maka banci Setan jadi penguasa doni enda? La kin Dibata si Mada Kuasa si nepa kerina si nasa lit?’ (Ketangkasen 4:11) Payo, Ia me si nepa. Tapi alu tangkas Jesus nggelari Setan ”penguasa doni enda”. (Johanes 12:31; 14:30; 16:11) Rasul Paulus nggelari Setan si Iblis ”dibata palsu jaman enda”. (2 Korinti 4:3, 4) Janah rasul Johanes nuratken, ”Kerina doni enda lit i bas kuasa si Jahat e.”​—1 Johanes 5:19.

 UGA CARANA DONI SETAN PAGI IKERNEPKEN?

13. Engkai maka kita perlu doni si mbaru?

13 Keadan doni enda terus reh kelekna. Siidah perang, korupsi, jelma si munafik bage pe kejahaten isekelewetta. Uga kerasna pe manusia erjuang, kalak e la banci nasapken kerina perbeben enda. Tapi kentisik nari, Dibata ngkernepken kerina kejahaten i doni enda i bas perangNa Harmagedon. Janah igantikenNa pagi doni enda jadi doni si mbaru si dem alu kedamen.​—Ketangkasen 16:14-16; nehen Penjelasen tambahen 10.

14. Ise si ipilih Dibata guna jadi Raja i bas KinirajanNa? Kai si inubuatken Pustaka si Badia kerna Jesus?

14 Jahwe milih Jesus jadi Raja i bas pemerentahenNa ntah pe bas Kinirajan surga. Ribun tahun si nggo lewat, inubuatken Pustaka si Badia maka Jesus pagi merentah selaku ”Raja Dame” janah pemerentahenna e lit seh rasa lalap. (Jesaya 9:6, 7) Jesus ngajarken ajar-ajarna gelah notoken pemerentahen e paksa ikatakenna, ”Reh min KinirajanNdu sehlah min peratenNdu, i bas doni enda bagi ni Surga.” (Matius 6:10) I bas Pasal 8, banci sipelajari kerna uga Kinirajan Dibata e nggantiken pemerentahen doni enda. (Oge Daniel 2:44.) Kenca si e, Kinirajan Dibata erban doni enda jadi pardis si mejile.​—Nehen Penjelasen tambahen 11.

DONI SI MBARU NGGO NDEHER!

15. Kai ertina ”doni si mbaru”?

15 Pustaka si Badia erjanji, ”Kita nimai kai si enggo ipadanken Dibata e me langit si mbaru ras doni si mbaru” janah ”i je me inganna keadilen”. (2 Petrus 3:13; Jesaya 65:17) Maun-maun, paksa Pustaka si Badia ngataken kerna ”doni”, enda banci ngertiken kerina manusia si tading i doni. (Kejadin 11:1) Emaka, ”doni si mbaru”  si dem alu keadilen ertina kerina manusia si patuh man Dibata janah si ndatken pasu-pasuNa.

16. Kai pemere Dibata si luar biasa si iberekenNa man kalak si tading i bas doni si mbaru, janah kai si arus silakoken gelah ndatken hadiah e?

16 Jesus erjanji maka kalak si tading i bas doni si mbaru ngaloken ”kegeluhen situhu-tuhu si la erkeri-kerin”. (Markus 10:30) Kai arus silakoken gelah ndatken hadiah e? Banci ogendu Johanes 3:16 ras 17:3 guna ndatken jabapenna. Gundari mari sinehen kai si ikataken Pustaka si Badia kerna uga kin kegeluhen i Pardis.

17, 18. Janari banci sieteh maka doni si mbaru pagi dem alu kedamen ras keamanen?

17 Kejahaten, perang, ras kekerasen imasapken. Lanai pagi lit kalak jahat i doni enda. (Masmur 37:10, 11) ”IpengadiNa perang i belang-belang doni.” (Masmur 46:10; Jesaya 2:4) Doni enda pagi dem alu kalak si ngkelengi Dibata janah si patuh man baNa. I je pagi lit kedamen seh rasa lalap.​—Masmur 72:7.

18 Umat Jahwe banci nggejapken keamanen. I bas jaman Pustaka si Badia, paksa kalak Israel patuh man Dibata kalak enda banci nggejapken keamanen erkiteken ia ikawali Dibata. (Imamat 25:18, 19) I bas Pardis kari, kita lanai mbiar nandangi kai pe janah man ise pe. Banci sigejapken keamanen si rasa lalap!​—Oge Jesaya 32:18; Miha 4:4.

19. Engkai banci kita tek maka lit mbue pangan i bas doni si mbaru?

19 Lit mbue pangan. ”Mbuahlah page i belang-belang negeri, uruk-uruk dem alu ulih juma.” (Masmur 72:16) ”Enggo ibereken taneh enda ulihNa, Dibata, Dibatanta enggo masu-masu kita.”​—Masmur 67:7.

20. Janari banci sieteh maka sebelang doni enda jadi pardis pagi?

20 Sebelang doni jadi pardis. Kerina manusia pagi lit  rumahna ras pekenna si mejile. (Oge Jesaya 65:21-24; Ketangkasen 11:18.) Kerina doni enda seri jilena bagi peken Eden si nai. Jahwe terus mereken kerina keperlunta. Pustaka si Badia ngataken kerna Ia, ”IdadakenNdu tanNdu iperiahkenNdu pusuh kerina si nggeluh.”​—Masmur 145:16.

21. Janari banci sieteh maka manusia ras rubia-rubia pagi banci erdame?

21 Manusia ras rubia-rubia banci erdame. Rubia-rubia lanai banci erban manusia cilaka. Anak-anak si kitik la mbiar aminna pe rubia-rubia si erbahaya gundari lit isekelewetna.​—Oge Jesaya 11:6-9; 65:25.

22. Kai si nandangi ilakoken Jesus man kalak si sakit?

22 Lanai lit si sakit. Paksa Jesus i doni, ipepalemna melala jelma. (Matius 9:35; Markus 1:40-42; Johanes 5:5-9) Emaka, selaku Raja i bas Kinirajan Dibata, Jesus ngasup mpepalem kerina jelma. ”Lanai pagi lit si sakit.”​—Jesaya 33:24; 35:5, 6.

23. Kai si nandangi ilakoken Dibata kempak kalak si nggo mate?

23 Kalak mate nggeluh mulihi. Dibata erjanji maka ipekekeNa jutan kalak si nggo mate. ”Lit nge kekeken i bas si mate nari, subuk kalak si bujur bage pe kalak si la bujur.”​—Oge Johanes 5:28, 29; Perbahanen Rasul-rasul 24:15.

24. Uga perasanndu kerna kegeluhen i Pardis pagi?

24 Kita kerina banci erban pilihen. Kita banci milih erlajar kerna Jahwe janah ngelayani Ia, ntah pe banci sipilih ngelakoken peratenta saja. Adi sipilih ngelayani Jahwe, banci sidatken masa depan si seh kal riahna. Paksa sekalak dilaki ngataken man Jesus gelah nginget ia kenca ia mate, Jesus erjanji man bana, ”Kam ras aku i pardis” pagi. (Lukas 23:43) Mari sipelajari terbuen kerna Jesus janah uga carana ia erban janji Dibata terjadi.