Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

Saksi-Saksi Jahwe

Pilih bahasa Batak (Karo)

Minggu

Minggu

‘TETAPLAH KENA I BAS KEKELENGEN DIBATA’​—JUDAS 21

PAGI-PAGI

 CIGER

  • 1.35 Presentasi Video Musik

  • 1.45 Lagu No. 124

  • 1.50 FILM: Josia: Keleng Atena Jahwe; Segat Atena si Jahat—Bagin II (2 Raja-Raja 22:3-20; 23:1-25; 2 Kronika 34:3-33; 35:1-19)

  • 2.20 Lagu “La Kel Aku Mbiar” ras Pengumumen

  • 2.30 Ngukuri alu Mbages Kekelengen Jahwe si Setia (Masmur 107:43; Epesus 5:1, 2)

  • 3.30 Lagu si Mbaru ras Toto Pendungi