Langsung hu konten

Pambasaan Bibel Model Drama

Ahapkon ma marmasam na tarjadi na isurat ibagas Bibel marhitei pangurupion rokaman audio na boi iunduh on, na sirsir pakon epek sora, musik, pakon hatorangan. Sirsir homa do video bani bahasa isyarat.

Pilih sahap na adong i hotak sahap, anjaha klik Darami laho manonggor pambasaan Bibel model drama aha pe na sirsir ibagas sahap ai. Pamasuk ma deba judul buku Bibel na laho idarami.

Maaf, konten online sisonon lang adong ope ibagas bahasa on.

Konten on bani sahap Simalungun i alaman selanjutni: