TONGGOR
Text
Image

(Psalmen 98)

 1. 1. Puji Jahowa, Patugah pambahenan-Ni.

  Naibata na sintong, Na talup ipuji.

  Dodingkon nasiam Puji-pujian hu Bani.

  Simada kuasa

  Laho manguhumi.

  (REFREIN)

  Dodingkon

  Pujian hu Bani!

  Puji ma

  Jahowa Rajanta!

 2. 2. Puji Jahowa, Raja na marhamonangan!

  Pasangap goran-Ni; Patugah kuasa-Ni.

  Marmegah hita, Marsurak ma i lobei-Ni.

  Marhusapi, t’rompit

  Dodingkon pujian.

  (REFREIN)

  Dodingkon

  Pujian hu Bani!

  Puji ma

  Jahowa Rajanta!

 3. 3. Marolob-olob Laut ampa dolog-dolog.

  Marsurak sidea Mamuji Naibata.

  Marmalas uhur Haganup na tinompa-Ni.

  Jahowa Rajanta

  Talup sipujion.

  (REFREIN)

  Dodingkon

  Pujian hu Bani!

  Puji ma

  Jahowa Rajanta!