TONGGOR
Text
Image

(1 Johannes 4:7, 8)

 1. 1. Naibata mangontang hita:

  ‘Mardalan bai dalan-Ni.’

  Sirsir ma lao mangurupi

  Hasoman ’mpa na legan.

  Holong humbai gok ni uhur;

  Dalan hu hagoluhan.

  Holong in seng na ra salpu;

  Tongtong mangojur hita.

 2. 2. Marsijoloman hu Bani

  Ampa hasintongan-Ni.

  Ipargogohi do hita;

  Ibagas hasunsahan.

  Hormat do haholongon in,

  Seng subil janah basar.

  Marsihaholongan hita;

  Ahapkon hadameion.

 3. 3. Ulang ma sogam ni uhur

  Bahen gajag ringismu.

  Pindo ma bani Naibata;

  Iurupi do hita.

  Holong in do na mambahen

  Madear parlahounta.

  Pataridah ma holong in,

  Na lamlam janah sabar.