Langsung hu konten

Langsung hu menu sekunder

Langsung hu daftar isi

Saksi-Saksi Jahowa

Batak (Simalungun)

Ambilan na Madear—Edisi Parlajaran  |  Agustus 2017

 HUMBANI ARSIPTA

“Attigan do Use Hita Kebaktian?”

“Attigan do Use Hita Kebaktian?”

BANI bulan November 1932, dong lobih humbani sajuta halak na tading i Meksiko. Bani minggu parlobei bulan ai, on ma mungkahni ipasang lampu lalu lintas ijai. Tapi dong na legan na mambahen halak ijai lobih marmalas ni uhur. I stasiun kareta api, dong buei sanina-botou pakon wartawan na mamboan kamerani, laho mangalo-alo sahalak tamu na dob dokah ipaima. Ise ma ai? Ai ma si Joseph F. Rutherford, presiden Lembaga Menara Pengawal na laho dihut hu kebaktian ijai sadokah tolu ari.

Majalah The Golden Age mangkatahon, “Sada kebaktian na ponting tumang do on halani marhitei kebaktian on ma”, mambahen hasintongan manrarat i Meksiko. Tapi pitah 150 halak dassa na roh. Mase sonai, anjaha mase kebaktian na ponting do on?

Paima kebaktian ai, lape manrarat hasintongan i Meksiko. Sasintongni, humbani 1919, domma ongga ibahen piga-piga kebaktian. Tapi dobkonsi ai, lambin moru do kuria ijai. Bani tahun 1929 ibahen ma kantor cabang i Kota Meksiko. Iagan halani dong kantor cabang ai, lambin dear ma holi na masa, tapi dong ope parsoalan na legan. Ipasingat organisasi do kolportir na sonari igoran parintis ase ulang be marbisnis sanggah marbarita. Halani ai, dong ma sada kolportir, na manggila tumang. Kaluar ma ia hun organisasi anjaha ibuhani ma sada kalompok parlajaran Bibel. Anjaha bani panorang ai pe, igantih ma pengawas cabang ijai halani parlahouni na lepak. Halani ai, sanina-botou na setia ijai porlu do ipatoguh haporsayaonni.

Sadokah i Meksiko, ipadas sanina Rutherford ma dua ambilan laho patoguhkon haporsayaon ni sanina-botou i kebaktian ai anjaha ipadas ma lima ambilan marhitei radio. On ma parlobei sahali sanina-botou ijai manggunahon radio laho padaskon ambilan na madear hu Meksiko. Dobkonsi kebaktian, ipilih ma sada pengawas cabang na baru laho mambobahon horja parambilanon i Meksiko. Malas tumang do uhur ni sanina-botou ijai, anjaha iurupi Jahowa do sidea ase totap marbarita.

Kebaktian tahun 1941 i Kota Meksiko

Bani tahun 1933, ibahen ma dua kebaktian i nagori ai. Sada i Veracruz, sada nari i Kota Meksiko. Ringgas tumang do sanina ijai anjaha dear do hasilni. Umpamani, bani tahun 1931, pitah 82 halak do parbarita ijai. Tapi bani tahun 1941, martambah ma sapuluh hali lompit parbarita ijai. Jadi bani tahun 1941, dong do hira-hira 1.000 halak na roh hu Kebaktian Teokratis i Kota Meksiko.

“SIDEA NA MANGGOKI DALAN”

Bani tahun 1943, laho ibahen ma Kebaktian Teokratis na marjudul “Bangsa na Mardeka” bani  12 kota i Meksiko. * (Idah surat partoruh.) Jadi igunahon sidea ma plakat laho mangontang halak hu kebaktian ai. Plakat on igantungkon ma bani abarani dompak lobei ampa hun pudi. Cara sisonon domma igunahon Saksi-Saksi Jahowa humbani tahun 1936.

Majallah tahun 1944 na patuduhkon gambar ni sanina- botou i Kota Meksiko na mamakei plakat laho mangontang halak hu kebaktian

Dear tumang do hasilni manggunahon plakat ai i Kota Meksiko. Sada majallah na margoran La Nación patugahkon pasal na roh hu Kebaktian ai, “Bani ari parlobei kebaktian, iontang saksi-saksi ma buei halak. Patarni ai, domma buei halak na roh hu ianan ai.” Halani ai sogam ma uhur ni pargareja Katolik, janah ilanglangi sidea ma saksi Jahowa. Tapi lang mabiar sanina-botou na ijai. Totap do sidea mangontang halak hu kebaktian. Dob ai ipatugah majallah La Nación homa, “Ija-ija pe dong do Saksi-Saksi Jahowa i kota Meksiko.” Dob ai ipatugah use anggo sanina-botou domma songon “plakat na mardalan”. Ibahen ma bani majallah ai gambar ni sanina-botou na mardalan i Kota Meksiko janah isurat ma i toruh ni gambar ai hatorangan on: “Sidea na manggoki dalan.”

“DEARAN MA MODOM I ATAS KARDUS ON MARIMBANGKON I SEMEN”

Sadokah martahun-tahun, seng sai urah bani sanina-botou laho roh hu Kebaktian. Halani bahat do sanina-botou na tading i huta-huta bagas. Daoh tumang do stasiun kareta api atap pe pasar hun huta ni sidea. Dong sada kuria na patugahkon, “Anggo hanami sihol mambotoh barita, pitah humbani telegraf dassa.” Halani ai dong ma na mangajak bagal atap mardalan nahei piga-piga ari laho hu stasiun anjaha naik kareta api ma sidea ase das i kota kebaktian.

Bahat do sanina-botou na masombuh. Tapi marusaha do tongtong sidea ase roh hu kebaktian. Dobkonsi das i kota kebaktian, dong na marborngin i rumah ni sanina-botou na parholong anjaha rosuh manjalo tamu. Adong homa na marborngin i Balei Harajaon. Bani sada panorang adong hira-hira 90 sanina na marborngin i kantor cabang anjaha i atas kardus ma sidea modom. Bani Buku Tahunan ihatahon sidea ma “dearan ma modom i atas kardus on marimbangkon i semen.”

Hassi pe bahat hasunsahan na iahapkon sanina-botou laho hu kebaktian, tapi totap do sidea marmalas ni uhur halani boi pajumpah pakon sanina-botou na legan. Sonari on i Meksiko, dong lobih humbani 850.000 Saksi-Saksi Jahowa. Anjaha pangahap ni sidea pe dos do songon sanina-botou na sapari. * (Idah surat partoruh.) Bani Buku Tahunan 1949 patugahkon hassi pe bahat sanina-botou na sunsah, tapi totap do ringgas sidea mangidangi Jahowa. Anjaha bani kebaktian, “parsahapan ni sidea pitah pasal kebaktian do.” Gatih do homa sidea marsungkun-sungkun, “Attigan do use hita kebaktian?”​—Hun Arsipta i Amerika Tengah.

^ par. 9 Buku 1944 Yearbook patugahkon marhitei “kebaktian on ma goran ni Saksi-Saksi Jahowa gabe tarsar i Meksiko”.

^ par. 14 Bani tahun 2016, dong 2.262.646 halak na roh hu Pardingatan i Meksiko.