Langsung hu konten

Majallah Ambilan na Madear pakon Sadarlah!

Majallah nami na ibuat humbani Bibel boi iunduh lobih humbani 200 bahasa, adong homa bahasa isyarat. Ambilan na Madear patuduhkon aha do artini na masa sonari on marhitei panjahaion ni Bibel. Majallah on boi do mangapoh ganup jolma marhitei barita na madear humbani Harajaon ni Naibata ampa pauli-ulihon haporsayaon hubani Jesus Kristus. Sadarlah! patuduhkon sonaha do hita boi iurupi ibagas sitaronon sonari on pakon papuhohon haporsayaonta hubani bagah-bagah ni Sitompa Hita taringat dunia na bayu, sonang ampa damei.

Pilih sahap na adong i hotak sahap, anjaha klik Darami laho mangidah majallah pakon pormat aha pe na sirsir ibagas sahap ai.

TONGGOR
Grid
Daptar

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN

AMBILAN NA MADEAR—EDISI PARLAJARAN