Langsung hu konten

Langsung hu daptar isi

Mangurus Balei Harajaon i Swiss

HAGOLUHAN PAKON PANGIDANGION JADWAL PARLAJARAN Mei 2017

Contoh Presentasi

Contoh presentasi brosur Barita na Madear ampa mangajarhon hasintongan pasal ari simagira. Gunahon ma contoh on laho mambahen presentasimu.

NA MAHARGA HUMBANI BIBEL

Tanda na Patuduhkon Anggo Israel Laho Ipasuang

Aha do na ibagahkon Naibata Jahowa sanggah mamarentahkon si Jeremia mamboli juma? Sonaha Jahowa pataridahkon habujuron-Ni?

NA MAHARGA HUMBANI BIBEL

Habaranion ampa Habujuron ni Si Ebedmelek na Patut Itiru

Pangkar tumang do ia manjumpahi Raja Sedekia, janah bujur do ia bani nabi ni Jahowa ai ma si Jeremia.

HAGOLUHAN NI HALAK KRISTEN

Manjaga Ianan Partumpuanta Totap Dear

Goran ni Naibata na pansing in dong ibahen bani ianan partumpuanta. Halani ai porlu ma hita se manjaga ianan ai totap dear. Sonaha hota boi dihut manjaga ai?

NA MAHARGA HUMBANI BIBEL

Ibalaskon Jahowa do bani Ganup Domu hubani Horjani Bei

Lang sarupa na masa bani Nabi Jeremia pakon Raja Sedekia sanggah Jerusalem irumbakkon.

HAGOLUHAN NI HALAK KRISTEN

Lang Ihalupahon Jahowa Holongmu Ai

How does Jehovah view his loyal servants whose ministry is limited by advancing age?

NA MAHARGA HUMBANI BIBEL

Ulang ‘Mangindahi Habanggalon Bam’

Si Baruk manombah Jahowa anjaha tongtong mangurupi si Jeremia, tapi mulai ma ia holsohan. Aha na maningon ibahen si Baruk ase maluah sanggah Jerusalem irumbakkon?

NA MAHARGA HUMBANI BIBEL

Jahowa Mamasu-masu na Martoruh ni Uhur janah Manguhum na Margijang ni Uhur

Jahat tumang do halak Babel bani juakjuak ni Naibata. Halak Israel na ra mubah ipaluah do, tapi aha na masa bani huta Babel?