Langsung hu konten

Langsung hu daptar isi

Contoh Presentasi

Contoh Presentasi

MENARA PENGAWAL

Sisungkunan: Pandapot ni nasiam, sibere-bere na ija do sibanggalan na ongga ibere Naibata hubanta?

Ayat: Joh 3:16

Laho mambagihon: Bani Menara Pengawal on ipatorang do mase Jesus isuruh Naibata roh hu tanoh on bahen tobusan anjaha sonaha hita mangkargai sibere-bere ai.

AHA DO HARAJAON NI NAIBATA?

Sisungkunan: [Patuduh ma alaman na parlobei.] Aha do balos ni nasiam bani sungkun-sungkun on? Ai ibagas uhur do Harajaon ni Naibata? pitah limbaga? atap pamarentahan na i surga?

Ayat: Dan 2:44; Jes 9:5

Laho mambagihon: Bani risalah on ipatorang do pasal aha do na laho ibahen Harajaon ni Naibata bani nasiam?

ONTANGAN PARDINGATAN

Laho mambagihon: Sihol hanami mangontang ganup halak ase roh hu acara na ponting. [Bere ontangan ai.] Tanggal 11 April martumpu do marjuta halak i sab tanoh on, laho manangar ambilan na patorangkon aha do gunani hamatean ni Jesus hubanta. Boi ididah ham panorang ampa iananni ijon. Malas uhurnami anggo nasiam boi roh.

BAHEN MA PRESENTASI NI NASIAM

Gunahon ma contoh na adong laho mambahen presentasi nasiam.