Langsung hu konten

Langsung hu daptar isi

 PARLAJARAN 3

Sonaha do Pargoluhan i Paradeiso?

Sonaha do Pargoluhan i Paradeiso?

Buei do pasu-pasu Naibata hubani si Adam pakon si Hawa. 1 Musa 1:28

Naboru na parlobei itompa Naibata aima si Hawa, anjaha ibere hubani si Adam gabe parinangonni.​—1 Musa 2:21, 22.

Sidea itompa Naibata ibagas paruhuran pakon daging na lang martikas.

Sidea marianan i Paradeiso, aima Pohon Eden​—ianan na jenges, adong piga-piga bah, hayu na marbuah ampa pinahan-pinahan.

Marsahap do Jahowa hubani sidea, anjaha ibere do sada titah. Anggo itangihon titahNi ai, lang matei sidea.

 Naibata manghatahon seng bulih panganon sidea buah humbani hayu na adong i tongah-tongah Pohon Eden. 1 Musa 2:16, 17

Jahowa manghatahon bani si Adam pakon si Hawa, seng bulih panganon buah humbani hayu na adong i tongah-tongah ni Pohon Eden. Anggo i pangan buah ai matei ma sidea.

Adong sada malekat na manlawan Naibata, aima Sibolis.

Sibolis lang marosuh si Adam pakon si Hawa mangihutkon hata ni Naibata. Halani ai, ibahen ma sada ulog laho mangakali, sonaha ase sidea lang patuh hubani Naibata. Nini Sibolis, ’Seng tongon matei Nasiam. . .’ Tontu ta botoh do, lang tongon hata ni ai, matei do sidea.​—1 Musa 3:1-5.