Langsung hu konten

Langsung hu daptar isi

Ulang ma Marnaloja Mangkorjahon na Dear!

Ulang ma Marnaloja Mangkorjahon na Dear!

 SOGOD NI ARI

 • 9:30 Musik

 • 9:40 Doding No. 143 ampa Tonggo

 • 9:50 Mase Sunsah Mangkorjahon na Dear?

 • 10:05 Simposium: Ulang ma Manidahkon bani Daging

  • Maruhur ma Mamakei Internet

  • Maruhur ma Mamilih Hiburan

  • Padaoh Biak Simburu

  • Patumpuhon Arta bani Panorang na Sihol Roh

 • 11:05 Doding No. 57 ampa Tugah-Tugah

 • 11:15 Tongtong ma Horjahon na Madear bani Ganup Halak

 • 11:30 Mangondoskon Diri bani Jahowa janah Ididi

 • 12:00 Doding No. 31

 ARIAN

 • 1:10 Musik

 • 1:20 Doding No. 61 ampa Tonggo

 • 1:30 Ambilan hubani Halak na Mabuei: Aha do Artini—Ulang ma Apasi Naibata?

 • 2:00 Mangulas Ambilan na Madear

 • 2:30 Doding No. 104 ampa Tugah-Tugah

 • 2:40 Simposium: Tongtong ma Manidahkon bani Tonduy

  • Bahen ma Parlajaranmu na Dear

  • Gunahon ma Prinsip hun Bibel ibagas Goluhnima

  • “Ulang Mintor Marsaran Tanganmu”

 • 3:40 Aha do Pasu-Pasuni hubanta Anggo Hita Lang Marnaloja

 • 4:15 Doding No. 43 ampa Tonggo