Langsung hu konten

Langsung hu menu sekunder

Saksi-Saksi Jahowa

Batak (Simalungun)

Boi do na Matei Mulak Manggoluh?

Boi do na Matei Mulak Manggoluh?

Sonaha pandapot Nasiam?

  • Boi.

  • Lang boi.

  • Lang hubotoh.

 AHA NA IHATAHON NI BIBEL

”Manggoluh do use na matei.”​—Jesaya 26:19, Bibel.

GUNANI BANI NASIAM

Boi tarapoh sanggah adong na hinaholongan na marujung goluh.​—2 Korint 1:3, 4.

Lang pala mabiar hita bani hamateian.​—Heber 2:15.

Boi holi hita mangalo-alo sidea na dop ipapuho Naibata humbani hamateian.​—Johannes 5:28, 29.

 BOI DO HITA PORSAYA BANI BIBEL?

Boi. Adong 3 pandapot pasal ai:

  • Naibata Sitompa Hagoluhan. Bibel mangkatahon Naibata Jahowa ”Bah Tubuh Hagoluhan.” (Psalmen 36:10; Lahoan ni Apostel 17:24, 25) Halani ai boi do Naibata pagoluhkon jolma na dop matei.

  • Naibata ongga do pagoluhkon jolma na dob matei. Ibagas Bibel adong do ualuh sontoni. Adong na matua, naposo, dalahi, pakon naboru, na ongga ipagoluh Naibata use i atas tanoh on. Adong do na baru matei, janah adong homa na dob matei ompat ari!​—Johannes 11:39-44.

  • Sihol do uhur ni Naibata pagoluhkon jolma bani ari magira. Jahowa lang marosuh hubani hamateian, munsuh do ai hu-baNi. (1 Korint 15:26) Holong do uhur-Ni laho pagoluhkon jolma na dob matei, halani siholan do ia bani sidea.​—Job 14:14, 15.

 NA BOI IPIKKIRHON

Mase hita boi matua janah matei?

Sungkun-sungkun on ipatugah do bani Bibel, 1 MUSA 3:17-19 pakon ROM 5:12.

PARLAJARI LOBIH BAHAT

BARITA NA MADEAR HUMBANI NAIBATA!

Aha do Pangarapan bani Jolma na Dob Matei?

Aha do na tarjadi anggo hita matei? Boi do ta idah sidea na hinaholonganta na dob matei?