Langsung hu konten

Langsung hu menu sekunder

Langsung hu daptar isi

Saksi-Saksi Jahowa

Batak (Simalungun)

Barita na Madear Humbani Naibata!

 PARLAJARAN 5

Aha do Harosuh ni Naibata bani Tanoh on?

Aha do Harosuh ni Naibata bani Tanoh on?

1. Aha do tujuan ni Naibata manompa tanoh on?

Jahowa mambere tanoh on hubani manisia. On ma rumahta. Manisia na parlobei, aima si Adam pakon si Hawa lang itompa i nagori atas. Naibata domma manompa malekat-malekat mangiani nagori atas. (Job 38:4, 7) Naibata patotapkon manisia na parlobei i paradeiso aima sada ianan na sonang, na isobut Pohon Eden. (1 Musa 2:15-17) Jahowa mambere hubani pakon ginomparni, sada panorang ase manggoluh sadokah ni dokahni i tanoh on.Basa Psalmen 37:29; 115:16.

Bani mulani, pitah Pohon Eden do sada ianan na songon paradeiso. Manisia na parlobei mandapot panorang ase marginompari manggohi tanoh on. I ari magira sidea laho manrajai haganup tanoh on ampa mambahen haganup gabe Paradeiso. (1 Musa 1:28) Tanoh on lang na laho iripaskon tapi ibahen gabe ianan ni manisia sadokah ni dokahni.Basa Psalmen 104:5.

2. Mase sonari tanoh on lang songon Paradeiso?

Si Adam pakon si Hawa lang unduk hubani Naibata halani ai ipadarat Naibata ma sidea humbani Pohon Eden. Jadi, magou ma Paradeiso, anjaha lang adong manisia na boi padearhon use. Bibel manghatahon, ”Domma iondoskon tanoh on bani tangan ni parjahat.”—Job 9:24.Basa 1 Musa 3:23, 24.

Ai lang be saud harosuh ni Naibata na parlobei hubani manisia? HarosuhNi maningon saud halani Ia pargogoh na so tarimbang. (Jesaya 45:18) Aha pe bagah-bagahNi na parlobei hubani manisia maningon saud.Basa Psalmen 37:11, 34.

3. Sonaha do padearhon Paradeiso?

Paradeiso laho ipadear i tanoh on sanggah Jesus itabalhon Naibata gabe Raja. Bani porang na isobut ni Bibel aima Harmagedon, Jesus mambobai malekat-malekat laho manripaskon haganup na manlawan Naibata. Dob ai ipamasuk ma Sibolis  hu tutupan anjaha irahut sadokah 1000 taun. Tapi anggo panombah ni Naibata maluah do halani itogu ampa iramoti Jesus do sidea. Manggoluh ma sidea i Paradeiso aima ianan na sonang i tanoh on sadokah ni dokahni.Basa Pangungkabon 20:1-3; 21:3, 4.

4. Attigan do sitaronon on marujung?

Attigan do Naibata manasap hajahaton i tanoh on? Jesus patugahkon ”tanda”, na patuduhkon sonaha do ujung ni dunia on. Gabe masap do holi manisia anggo sonon do torus dunia on. On patuduhkon, hita domma manggoluh bani ”panorang na parpudi”.Basa Mateus 24:3, 7-14, 21, 22.

Sanggah Jesus mamarentah hun nagori atas hu tanoh on sadokah 1.000 taun, isasap ma haganup sitaronon. (Jesaya 9:6, 7; 11:9) Apusanni do homa dousa ni jolma na manghaholongi Naibata. Jadi, marhitei Jesus, Naibata laho manasap haganup naborit, lang adong be na matua, ampa hamateian.Basa Jesaya 25:8; 33:24.

5. Ise do holi na marianan i Paradeiso?

I Balei Harajaon, Nasiam boi pajumpah pakon sidea na manghaholongi Naibata pakon na ra marlajar sonaha do pasonangkon Naibata

Jolma na unduk hubani Naibata do na manggoluh i Paradeiso. (1 Johannes 2:17) Jesus mamarentahkon susianni laho mamindahi jolma na toruh maruhur anjaha mangajar sidea sonaha ase iharosuhkon Naibata. Sonari on, Jahowa mangarahkon manisia ase manggoluh i Paradeiso i ari na magira. (Sepanya 2:3) I Balei Harajaon Saksi-Saksi Jahowa, boi do hita marlajar sonaha ase gabe paramangon atap pe gabe bapa na parholong, sonai homa do parinangon atap pe inang boi lambin dear. Niombah pakon na matorasni rap martumpu anjaha marlajar sonaha do mandalankon parlajaran humbani Bibel ase hagoluhan ni sidea lambin dear.Basa Mika 4:1-4.