Langsung hu konten

Langsung hu menu sekunder

Langsung hu daptar isi

Saksi-Saksi Jahowa

Batak (Simalungun)

Ajari ma Dakdanaknima

 PARLAJARAN 1

Rahasia Na Pamalaskon Uhurta

Rahasia Na Pamalaskon Uhurta

Ongga do ipatugah bannima rahasia?— * Ipatugah Bibel do banta rahasia humbani Naibata. Igoran rahasia halani bahat do halak lang mambotoh pasal ai. Janah malekat pe sihol do mambotoh rahasia ai. Marosuh do ho mambotoh rahasia ai?—

Tonggor ma malekat in, aha do na sihol botohon ni sidea?

Bani na basaia, itompa Naibata dalahi ampa naboru na parlobei, na margoran si Adam pakon si Hawa. Janah inahkon Naibata ma sidea i pohon na jenges tumang na igoran pohon Eden. Anggo si Adam pakon si Hawa ra manangihon Naibata, sidea ampa ginomparni boi mambahen ganup tanoh on gabe paradeiso songon pohon Eden. Anjaha boi do sidea manggoluh sadokah ni dokahni i Paradeiso. Tapi, idingat ho do aha na ibahen si Adam pakon si Hawa?—

Si Adam pakon si Hawa lang mangihutkon hata ni Naibata. Halani ai do hita lang tading i paradeiso sonari. Tapi Naibata mangkatahon, magira bahenon-Ni do ganup sab tanoh on gabe mulak jenges. Anjaha ganup halak boi manggoluh sadokah ni dokahni ibagas malas ni uhur. Sonaha do Naibata mambahen ai? Bani piga-piga dokah lang ibotoh halak halani rahasia ope ai.

Sanggah Jesus i tanoh on, ipatorangni do pasal rahasia ai. Nini Jesus Harajaon ni Naibata do holi na mambahen tanoh on gabe paradeiso. Halani ai ganup halak isuruh Jesus manonggohon ase roh Harajaon ni Naibata ai.

Malas do uhurmu mambotoh rahasia ai?— Dingat ma pitah halak na manangihon Naibata do na boi tading i Paradeiso. Ipatugah Bibel do banta bahat dalahi pakon naboru na ra mangihutkon hata ni Naibata. Sihol do ho mambotoh pasal sidea?— Eta, torih hita ma piga-piga halak humbani sidea, janah sonaha boi hita mangusihi sidea.

^ par. 3 Ibagas ganupan parlajaran on dong sungkun-sungkun janah tanda songon on (—). Bere ma panorang hubani dakdanak laho mambalosi.