-Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn Yizlaɛlɩ a -nʋa yi ɔ -pa zɩzɛlii ˈwuë Zoova nʋä wa za ˈwʋ dlʋ ˈnɩ?

106:7, 13, 14

  • Waɲɩgäsɛ ˈa -lii wa yɩbhää wa ˈkä nʋ yɩ gbʋ mʋʋ plɛnuë. Maa ˈsaa Zoova yɩbhää a gbʋ mu ˈnuë a-a plɛnɩ

ˈN wa -kaɲɩ -li a -lii ˈwlu nʋʋ, sɛ -a ˈki ɔ ˈkwädlɩ yɩbhlɩnɩ ˈnɩ ˈn sɛ -a ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ -a tia ˈwʋ dlʋ ˈnɩ?

106:1-5

  • -Li a -lii a ˈki ˈwuë wa nʋmöä ˈwlu, -na dlɩ nɩ pö -lɛ yɩ da ˈyize

  • Zɩkö -a -lii -yɩ ˈkää ˈyli ˈwlʋnɩ, ˈpänii dlɩ kɛ

  • -N -kä Zoova bhibhee dɔˈwʋ -wʋ, sɛ ɔ ˈpamöä ˈɲu a za, bhälɔɔ