Sɛɛ Lagɔ nʋ a-a -mä Isaïe 65 nɩɩ, ɔ yi -lii ˈwuë nɛnɩmanɩɩ, Zoova ˈa bhïlawɛlɩɩ gbëaa yɩ kää ˈmö zaa, sɛ ɔ -sɛnɩɛ ˈmö ɛ ˈkä -bhɩɛ nɩɩ -lii a -mii yɛ ˈyli ˈwlʋnɩ ˈwë.

Zoova yi zlɩ -mɛmɛɛ -ɲɛ dʋdʋ -mumuu ˈsɔ ˈwäla, -yɩɲɩ ˈmö nɩkpɛ ˈnaa ˈkäa bhlaˈmö a -lii ˈwʋ ligbanɩ.

65:17

ˈSaa wa laa ɔ zlɩ -mɛmɛɛ ˈnɩ?

  • ˈKämanɔlulu -wʋ ˈkää -kpöˈwʋwʋwɛ dʋdʋkpätaa ˈwuë ˈklʋ -lɛmö.

  • ˈYlʋba wa laa 1914 ˈmö, dɛɛ Lagɔ zʋa Zezwii ˈKämanɩɲɔ ˈwʋ, -lɩbhä ˈkämanɔlulu ˈla tɛɛ.

ˈSaa wa laa ɔ dʋdʋ -mumuu ˈnɩ?

  • Nɩkpa a kii ˈwuë, gbɩ ˈwuë a gbäwaa, -wa ŋluä ˈwʋ, -mä zlɩ ˈmö a ˈkämanɔlulu ˈkʋa -suu, ˈmö wa laa -sɩbhä.

Sɛɛ -wa ˈnaa ˈkä ɔ bhlaˈmö a -lii ˈwʋ ligbanɩ ˈnɩ?

  • -Lii -yɩ ɲɛɛ nɩkpɛ dlɩpänɔ: ˈlɩbhägu ˈn dlɩyliyile, yɩ ˈnaa ˈkäa -bhölɩ.

  • -Wa ˈtɛɛnɩɛ Lagɔ dlɩ yi ˈmäna ˈmö -bhölɩnɩ ˈn -lii -yɩ zʋä ˈmäna dlɩ zɛmö a ˈyize ˈmö wa ˈkäa ˈwlumö -kä.