Langsung mi konten

Saksi-Saksi Jahowa

Pilih bahasa Pakpak

Kipernèngèti Kematèen Jesus

Kipernèngèti Kematèen Jesus

Gennep tahun, Saksi-Saksi Jahowa kipernèngèti kematèen Jesus merkitè cara siniperèntahkensa. (Lukas 22:19, 20) Kami sennang mendilo Kènè asa roh mi acara si penting èn. Kènè boi memettoh bakunè kenggelluhen dekket kematèen Jesus merlapaten bai Ndènè.