Langsung mi konten

Langsung mi menu peduaken

Saksi-Saksi Jahowa

Pakpak

Musik Kristen

Putar manang buat rekamen audio endè-endè Kristen si merasa begèen lako kipoji dekket mersembah Dèbata Jahowa. Lot rekamen sora, orkestra, dekket musik pengiring.

Pilih bahasa i daptar dekket klik Tulusi lako menengen endè dekket format si lot i bahasa i.

Sentabi, konten online si bagèn oda dèng lot i bahasa èn.

Konten bahasa èn lot i halamen: