Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS July 2017

ƉÚÚ-KƆ̃-ZÀ-KÀ KÒ-KÒ ƁĚ