Idi na sadržaj

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Dobro došli!

Ova internetska stranica izrađena je kako bi vam pomogla da saznate više o Bogu, Božijoj Riječi, Bibliji i Jehovinim svjedocima. Čitajte, gledajte i preuzimajte sadržaje koji vas zanimaju. Naša je želja da svi imaju koristi od ove stranice, ali molimo vas da ne objavljujete njen sadržaj na nekoj drugoj stranici ili aplikaciji. Ono što ste saznali čitajući ovu stranicu možete podijeliti s drugima tako da ih uputite na nju, kao što je i opisano u ovim Uslovima korištenja.

Autorska prava

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Sva prava zadržana.

 Ovu internetsku stranicu objavljuje i održava Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (u daljnjem tekstu: “Watchtower”). Ako nije drugačije naznačeno, sav tekst i druge informacije na ovoj stranici intelektualno su vlasništvo društva Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

Zaštitni znakovi

Adobe, logotip za Adobe, Acrobat te logotip za Acrobat zaštitni su znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated. iTunes i iPod zaštitni su znakovi kompanije Apple Inc. Microsoft, logotip za Microsoft te imena bilo kojih Microsoftovih programa ili proizvoda, uključujući i sisteme Microsoft Office te Microsoft Office 365, zaštitni su znakovi kompanije Microsoft Inc. Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Znak Androidovog robota reprodukovan je ili modifikovan na osnovu rada koji je stvorio i podijelio Google, a koristi se u skladu s uslovima iznesenim u dokumentu Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Svi drugi logotipi i registrovani zaštitni znakovi u posjedu su njihovih vlasnika.

 Uslovi korištenja i dozvola za korištenje internetske stranice

Uslovi korištenja propisuju korištenje stranice jw.org. Korištenjem stranice u potpunosti se obavezujete na prihvatanje ovih Uslova korištenja i svih ostalih pravila navedenih na ovoj internetskoj stranici. Ako se ne slažete s Uslovima korištenja ili s nekom njihovom odredbom, ne smijete koristiti ovu stranicu.

Šta spada u ispravno korištenje stranice? Imajte na umu to da ste dužni pridržavati se ograničenja iznesenih u Uslovima korištenja. Dozvoljeno vam je:

  • pregledavati, preuzimati i ispisivati slike, crteže, elektronska izdanja, muziku, fotografije, tekstove i videosadržaje na koje Watchtower ima autorska prava radi korištenja u privatne i nekomercijalne svrhe;

  • drugima davati poveznice koje vode na elektronska izdanja, videozapise i zvučne zapise objavljene na ovoj stranici.

Ne smijete:

  • objavljivati slike, crteže, elektronska izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, muziku, fotografije, videozapise ili članke s ove stranice na internetu (na bilo kojoj internetskoj stranici, stranici za dijeljenje datoteka ili društvenoj mreži);

  • drugima davati slike, crteže, elektronska izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, muziku, fotografije, članke ili videozapise s ove stranice pomoću aplikacija ili kao njihov dio (ova odredba uključuje i učitavanje takvih materijala na server pomoću bilo koje aplikacije);

  • objavljivati, umnožavati, kopirati ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavati slike, crteže, elektronska izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, muziku, članke, videozapise ili članke s ove stranice u komercijalne svrhe ili za novac (čak i ako se ne ostvaruje dobit);

  • izrađivati i razvijati (u svrhu distribucije) bilo koju aplikaciju, alate ili tehnike namijenjene prikupljanju, kopiranju, preuzimanju, izdvajanju ili sakupljanju prostornih podataka, HTML-ova, slika ili tekstova s ove stranice (ova odredba ne zabranjuje distribuciju besplatnih, nekomercijalnih aplikacija namijenjenih preuzimanju elektronskih datoteka, naprimjer EPUB, PDF, MP3 i MP4, s dijelova ove internetske stranice namijenjenih javnosti);

  • zloupotrebljavati internetsku stranicu ili njene usluge (naprimjer ometati rad stranice ili njenih usluga ili pristupati stranici ili njenim uslugama na način koji nije izričito propisan);

  • koristiti ovu stranicu na bilo koji način koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati štetu na stranici ili otežati pristup stranici; ili joj pristupiti na bilo koji način koji je protivzakonit, ilegalan, obmanjiv ili štetan, ili je povezan s bilo kojom protivzakonitom, ilegalnom, obmanjivom ili štetnom namjerom ili aktivnošću;

  • koristiti ovu stranicu ili na njoj objavljene crteže, slike, elektronska izdanja, zaštićena imena, zaštitne znakove, muziku, fotografije, tekst ili videozapise u povezanosti s bilo kakvim marketingom.

  •   Ova internetska stranica koristi uslugu Google karte. To je naš vanjski pružatelj usluga, čije sadržaje mi ne kontroliramo. Korištenje usluge Google karte podložno je trenutno važećim Dodatnim uslovima korištenja usluge Google Mape/Google Earth. Mi nemamo informacije o ažuriranjima tog dokumenta i zato vas molimo da ga razmotrite prije korištenja usluge Google karte. Ako se ne slažete sa uslovima korištenja usluge Google karte, nemojte je koristiti. Usluga Google karte ne prosljeđuje podatke o korisnicima ovoj stranici.

Medicinski sadržaji

Sadržaj dijela s medicinskim informacijama (“Medicinski sadržaji”) objavljen na ovoj stranici namijenjen je samo za informisanje. Ne sadrži preporuke za liječenje niti je osmišljen kao zamjena za stručne medicinske savjete, dijagnoze ili liječenje. Dio stranice posvećen medicini ne preporučuje i ne podržava određeni način testiranja, pojedine ljekare, korištenje pojedinih proizvoda, određene postupke, mišljenja ili druge informacije koje su možda spomenute u Medicinskim sadržajima.

Ako imate pitanje u vezi s nekom bolešću ili liječenjem, uvijek zatražite savjet ljekara ili nekog drugog osposobljenog zdravstvenog radnika.

 U Medicinskim sadržajima mogu se pronaći tačne i najnovije informacije. Međutim, informacije do kojih dođete u tom dijelu stranice objavljene su takve kakve jesu, bez ikakve garancije, bilo izrečene bilo implicirane. Ova stranica odriče se svih garancija, bilo izrečenih bilo impliciranih, povezanih s dijelom stranice posvećenom medicini. (Pritom se ne misli samo na implicirane garancije povezane s prodajom ili prikladnošću za određenu svrhu.) Stranica ne pruža garanciju o pouzdanosti, tačnosti, pravovremenosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije koja se može naći u Medicinskim sadržajima. Stranica ne prihvata nikakvu odgovornost za greške ili propuste u sadržajima objavljenima u dijelu posvećenom medicini. Ako se oslanjate na bilo koju informaciju objavljenu u Medicinskim sadržajima, imajte na umu da to činite isključivo na vlastitu odgovornost. Ova stranica ni u kom slučaju ne podliježe nikakvoj žalbi ili naknadi štete (uključujući, bez ograničenja, slučajne te indirektne greške, lične povrede/skrivljenu smrt, gubitak profita, štete nastale zbog izgubljenih podataka ili prekida posla) koja je nastala zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja dijela stranice posvećenog medicini, bez obzira na to temelje li se žalbe ili štete na garanciji, ugovoru, neispunjenoj obavezi ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, te bez obzira na to spominje li se na stranici mogućnost takvih žalbi ili naknade štete.

Odbijanje garancije i ograđivanje od odgovornosti

Ovu internetsku stranicu te informacije, sadržaje, materijale i sve ostalo što se nalazi na njoj ili što vam je putem nje dostupno Watchtower vam predstavlja “kao što jest”. Watchtower ne pruža nikakvu garanciju, bilo izričitu ili pretpostavljenu.

 Watchtower ne garantuje da je stranica oslobođena virusa i drugih štetnih komponenti. Watchtower nije odgovoran za ikakvu štetu koja nastane korištenjem bilo koje usluge ili informacije, sadržaja, materijala ili bilo čega drugog što je dostupno na ovoj stranici, što uključuje, ali nije ograničeno na neposrednu, posrednu, slučajnu, kaznenu ili posljedičnu (uključujući i gubitak profita) štetu.

Kršenje Uslova korištenja

 Neovisno o drugim pravima koja prema ovim Uslovima korištenja ima Watchtower, ako na bilo koji način prekršite ove Uslove korištenja, Watchtower može poduzeti potrebne korake koje smatra primjerenima kako bi spriječio kršenje Uslova. Stoga vam može privremeno onemogućiti pristup stranici, potpuno zabraniti pristup stranici, blokirati kompjutere s vašom IP adresom kad pokušate pristupiti stranici, kontaktirati vašeg pružatelja internetskih usluga i zatražiti od njega da vam onemogući pristup ovoj stranici i/ili poduzeti pravne mjere protiv vas.

Izmjene

 Watchtower može s vremena na vrijeme unijeti određene izmjene u ove Uslove korištenja. Izmijenjeni Uslovi korištenja počinju vrijediti od dana objavljivanja na ovoj stranici. Molimo vas, redovito čitajte Uslove korištenja kako biste bili upoznati s njihovom najnovijom verzijom.

Zakon i pravna regulativa

 Ovi Uslovi korištenja regulisani su zakonima američke savezne države New Yorka i stoga ih treba tumačiti u skladu s njima, bez obzira na to o kojem je kršenju odredbi riječ. Sve pravne korake u povezanosti s ovim Uslovima korištenja treba poduzeti pred državnim ili saveznim sudom nadležnim za američku saveznu državu New York.

Pojedinačnost odredbi

 Ako neku odredbu iz ovih Uslova korištenja nadležni sud proglasi nevažećom, neprimjenjivom ili nezakonitom, ostale odredbe i dalje vrijede. Ako Watchtower ne provede neku od odredbi iz ovih Uslova korištenja, to ne znači da Watchtower poništava tu odredbu ili da se odrekao prava na njeno provođenje.

Cjelokupni ugovor

Ovi Uslovi korištenja predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i Watchtowera kojim se propisuje vaše korištenje ove internetske stranice. On nadomješta sve ranije ugovore koji se tiču vašeg korištenja ove stranice.