Прескочи към материала

Прескочи към подменюто

Свидетели на Йехова

български жестомимичен език

Защо да изучаваш Библията?

Милиони хора по света са намерили в Библията отговорите на най–важните въпроси за живота. Искаш ли и ти да ги намериш?

Как протича изучаването на Библията?

Свидетелите на Йехова са известни в целия свят със своите безплатни библейски курсове. Виж как протичат те.

Какво представляват събранията в Залата на Царството?

Надникни в нашите зали за събрания и разбери какво правим там.

Поискай изучаване на Библията

Заявка за безплатни библейски уроци в удобно за тебе време и място.

Събранията на Свидетелите на Йехова

Научи къде се събираме и как протичат събранията ни.

Кратки сведения: световна дейност

  • 240 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 340 982 — Свидетели на Йехова

  • 10 115 264 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 085 142 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 119 485 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова