Прескочи към материала

Ще имат ли край страданията?

Ще имат ли край страданията?
  • да

  • не

  • може би

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

„Бог ... ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка.“ (Откровение 21:3, 4, „Превод на новия свят“)

ПОЛЗАТА ЗА ТЕБЕ

Това обещание ти дава:

Уверение, че Бог не причинява проблемите ти (Яков 1:13)

Утеха, понеже знаеш, че Бог те разбира, когато страдаш (Захария 2:8)

Надежда, че всички страдания ще изчезнат (Псалм 37:9–11)

МОЖЕМ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ НА БИБЛИЯТА?

Да, поради най–малко две причини:

  • Бог мрази страданията и несправедливостта. Помисли как се чувствал Йехова Бог, когато се отнасяли жестоко към народа му в древността. Библията казва, че сърцето му се късало заради онези, които потискали и измъчвали неговия народ. (Съдии 2:18)

    Бог ненавижда онези, които причиняват зло на другите. Например в Библията четем, че той мрази „ръце, които проливат невинна кръв“. (Притчи 6:16, 17)

  • Бог е загрижен за всеки един от нас. „Всеки знае мъката и болката си“, но Йехова също е наясно с тях! (2 Летописи 6:29, 30)

    Посредством своето Царство Йехова скоро ще сложи край на страданията на всеки човек. (Матей 6:9, 10) Междувременно той нежно утешава тези, които искрено го търсят. (Деяния 17:27; 2 Коринтяни 1:3, 4)

ПОМИСЛИ:

Защо Бог допуска страданията?

Библията отговаря на този въпрос в РИМЛЯНИ 5:12 и 2 ПЕТЪР 3:9.