Прескочи към материала

Какво ни очаква в бъдеще?

Какво ни очаква в бъдеще?

Светът...

  • няма да се промени

  • ще стане по–лош

  • ще стане по–добър

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

„Бог ... ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4, „Превод на новия свят“)

ПОЛЗАТА ЗА ТЕБЕ

Очаква те:

Смислена работа, която ти носи удовлетворение (Исаия 65:21–23)

Край на всички болести и страдания (Исаия 25:8; 33:24)

Щастлив и безкраен живот с любимите ти хора (Псалм 37:11, 29)

МОЖЕМ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ НА БИБЛИЯТА?

Да, поради най–малко две причини:

  • Бог има способността да изпълни обещанието си. В Библията единствено Йехова Бог е наречен „Всемогъщ“, защото има безгранична сила. (Откровение 15:3) Следователно той е в състояние да спази обещанието си да направи света по–добър. Както казва Библията, „за Бога всичко е възможно“. (Матей 19:26)

  • Бог има желанието да изпълни обещанието си. Например Йехова „копнее“ да върне към живот хората, които са умрели. (Йов 14:14, 15)

    От Библията разбираме също, че Божият син Исус Христос лекувал болните. Защо го правел? Защото имал това желание. (Марко 1:40, 41) Също като своя Баща, Исус искал да помага на нуждаещите се. (Йоан 14:9)

    Затова можем да сме сигурни, че както Йехова, така и Исус искат да ни помогнат да имаме щастливо бъдеще! (Псалм 72:12–14; 145:16; 2 Петър 3:9)

ПОМИСЛИ:

Как Бог ще направи света по–добър?

Библията отговаря на този въпрос в МАТЕЙ 6:9, 10 и ДАНИИЛ 2:44.