Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Fa’abere, li paze nɛ o waa piri’a ɓɛɛ mana bin.

Wa mi mu o se a o aro vɛ li hiyaɓuwɛ paze wa, bun mana a o dɛ biyo mi matun.

Mu bera nɛ lo wɛrɛ mu

Dɛ mu befiyan ma mu bera nɛ lo wɛrɛ mu.

Biyo cira ɓa Jehova Sɛnɛla

Piri’a a zuun be cururu wa be wa. Piri’a he wa wee fe wɛ, biyo o bena a yira wa, ma biyo o bena a yira li Bibile aranu ɓuwe’e.