Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

Han tuara maa ve le?

Han tuara maa ve le?

Amuyɛɛ o woro?

  • oo

  • hee’e

  • muu sin

 AMUYƐƐ LI BIBLE BRA?

“Deeɓenu aa tii ɓa hiincaan wuree ɓa yira naa. Lo li hunmu ɓɛɛ hinnii— binnii ɛɛn, a yoo ma wɛsirobee ma tuara ɓɛɛ hinnii ɛɛn.”—Jiimiilo 21:3, 4, Deeɓenu Nyuɓuarii Fiinnu bee, nɛ wa tua ma wɛɛrɛ torobee.

BUUN ZUUNNU CUNNU AMUYƐƐ UE SE?

Oo laa lo wa sɛnuma bee, bɛɛ a Deeɓenu nuu.Jake 1:13.

A zuun lo wabee tuara bee bɛɛ sin Deeɓenu naa ma dio woo, o yi diin siinwɛɛ so.Zekaria 2:8.

Oo yi sinciirii lo han tuara wuree aa ve.Psaume 37:9-11.

 BIO LI BIBLE BRA WA LAA BUUN NA MAAYI LE?

Oo, bee ɲunreɲun tuan bee naa:

  • Deeɓenu ɲiinna han tuara ma bee nɛ ɓɛɛ terena. Maa dɛɛ bio we wo Jehova Deeɓenu, bio wo ɓa we tuaralio li nii haare mayɛɛ. Li Bible maa bra lo li siin va ma teete, ɓaa nii so bee naa.Juges 2:18.

    Deeɓenu siin ɓɛɛ waa ɓaa nɛ wee tuarali ba nii bee naa. Bari, li Bible lo, ɓaa nɛ wee ɓue baa nii nɛ bɛɛ ɓwa’o mu, Deeɓenu ɲiinna buun.Proverbes 6:16, 17.

  • Deeɓenu wee de ce’u wa nii’ere wo nii’ere naa. Wa nii’ere wo nii’ere zun mi siinvɛɛ ma mi tuara. Jehova muso zun wa siinvɛɛ ma wa tuara!Chroniques 6:29, 30.

Fuazoo Jehova aa ve wa nii’ere wo nii’ere tuara, li paa’amayaamu sababu naa. (Matiu 6:9, 10) Saani a buun cii, ɓaa nɛ wee pri’a li ma mi siin wuree, li nɛ siinwɛɛ ɓaa naa.Tuura weemaa 17:27; 2 Korɛntesio 1:3, 4.

 LEE’A DƐƐ

Amuyɛɛ naa Deeɓenu dosi a han tuara waa we?

Li Bible maa nɛ buun canlobee so ROMƐSIO 5:12 ma 2 PIERE 3:9 yii.