Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Mi arani mi za

 ARALOBE 4

Lo we wiya mii miyan ma Jehova siin

Lo we wiya mii miyan ma Jehova siin

A han ɲulɛma yɛ Zɛfite we wo haan Jehova?

Hare mu tinya wo do, Zɛfite hanminu we tiiyo mii miyan ɲulɛma ɲuu

O ma lo hanzunzo nɛ mi ho foto wa le?​— Lo a lo banu nɛ yenu wo Zɛfite hanminu. Li Bibile ɓɛɛ baraa lo yenu han wa, hare ma bun wa zun lo lo we wiya mii miyan ma Jehova siin. Wa ara lo ma mii miyan Zɛfite be.

Zɛfite wo banu tete a lo ya wee see wa’ati nɛ boni yawe a arani mi hanminu ma Jehova be. Lo ɲa wo banu nɛ pa’a mi ma waheca tete. A bun na ɓa Isira’ɛli ni mamu lo se a lo heca mi waa ɓa ma mi ze’ura fuwo.

Zɛfite we faraa Deeɓenu na yawe a mi yi se. Zɛfite la mi ɲū lo mi yi yu ho se, to biyo wo mi yi arona mana mi zuun, nuu wo nuu nɛ yi lo mi zuun a le san mi wa mayɛɛ, to mi nɛ hó Jehova na. Ho naso aa  ɛn li Deeɓenu baforozun aa sɛ tonu bin lo sii wozoma veni wure. Din wa’ati so, li baforozun wo ɛnle nɛ ɓa ni ya we vɛ a ɓuwani Deeɓenu. Maa dɛ, Zɛfite yu se han fuwo! Biyo wo Zɛfite arona mana mi zuun uwe zun lɛ lo lo zuun a le san lo wa mayɛɛ le?—

Oo, a Zɛfite hanminu! A ho midee soo wo Zɛfite zo, a wɛrɛ lo maa tawɛ a belosi a vɛra febinnu. Lo siin va bun na ma tete. De o ha’iri si, lo lo we la mi ɲū. A lo hanminu dɛnu caanlo lo: ‘Waa maa, uwe do o ɲu haan Jehova, to o tawɛ a o tii bun ɲu.’

Zeremi wo zeremi, Zɛfite hanminu yirala wee vɛɛ le lo unpa

Zɛfite hanminu ɲa siin we va. Ho baforozun yi, lo ɓɛɛ we yamu a yi za maayi. Bun ma mi ta wure lo we mi mu se a tii mii miyan ɲulɛma ɲu ma tete, a ɲa wɛɛ Jehova siin. Bun cunnu we ɓuwa lo se ma tete a po a we yamu wurasin a yi za. To a ma bun, lo lo li zuun a vɛɛ ɛnna na ho baforozun lo sii wozoma veni wure.

Uwe se, biyo lo wo we waa ɓaa miyan ma Jehova siin le?— Oo, bun we wiya ɓa siinyan! O yi wee fi tannu na a ɲa wa Jehova, to o da zin a obara Zɛfite hanminu. To uwe ɲa maa wɛɛ mii miyan ma mii naa ma Jehova siinyan ma tete.

ARA O BIBILE YI

  • Tuwatiyanro 6:4-6

  • Sɛɓɛra 11:30-40

  • 1Korɛntesiyo 7:37, 38