Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

 ARALOBE 5

Samuyɛli va ma waa a wo be nɛ terena

Samuyɛli va ma waa a wo be nɛ terena

Biyowo Samuyɛli ya a zofɛ, lo we ɛnna ho baforozun a sa tonu bin, he ɓa ni ya wee vɛ a ɓuwani Jehova. O zun biyo Samuyɛli bona ɛnna na ho baforozun le? Wa ara Samuyɛli ɓaa naa be ve, ho nɛ wo Anɛ.

Mu wo hare mɛna, a Anɛ we ɓɛɛ yi zo maayi, hare mu tin ya wo a zo yinu ya sin la ma tete. A bun na lo we faraa Jehova na ma faralo beriya a lo de mi nu na. Lo we la mi ɲu lo mi yi yu zobazo to mi belosi a lo vɛɛ ɛn ho baforozun a ɲa sɛ tonu bin. Jehova caan lo faralo a lo we yu zobazo. Lo we co lo yenu ma Samuyɛli. A obara biyo Anɛ we lara mi ɲu, wo nɛ Samuyɛli yu zerema betiin wurasin zerema benaa, lo bolosi vana li baforozun a lo sɛ han li Deeɓenu bin.

Heli we wo lo sara’a we inso ho baforozun. Lo zabaza niɲu ɲa ya wee sɛ tonu bin. De mu si o ha’iri lo ho baforozun we wo Deeɓenu ɓuwanilo zun, a ɓa nucozaa ya we tawɛ a we betetiya bin. Hare ma bun, Heli zabazaa ya wee we be nɛ ɓɛɛ se ma tete. Samuyɛli ya wee mi biyo ɓa waa we. Samuyɛli we wo be nɛ ɓɛɛ se a obara Heli zaa be sin le?— He’ee, lo we wo betetiya a obara biyo ɓaa miyan ma ɓaa naa we aranina lo.

Uwe se amuyɛɛ Heli ya tawɛ a wera mi zabazaa niɲu?— Lo we tawɛ a we bedeeso ma mi zaa a zenina ɓa lo biyo ɓa waa we ɓɛɛ se. Lo ya ɓɛɛ tawɛ a de ɓa si a ɓa sɛ tonu Li Deeɓenu zuun ma diyo woo. A Heli ɓɛɛ wo bun, a bun na Jehova siin we lo lobe ma mi zabazaa niɲu na. Jehova lo mi aa yo’ori ɓa.

Samuyɛli baraa Jehova to’aa haan Heli

Tiinna deeso , biyowo a Samuyɛli mi dada, lo ɲa a nuu deeso waa ve lo: Lo Samuyɛli! Lo luɓo lo Heli wá, a Heli lo: ‘Un ɓɛɛ voo o.’ Bun wo tii cuwa ɲu. Mu cuwa tiinni wa, Heli baraa han Samuyɛli lo ɓa yi banna voo lo, a lo bara: ‘Woro, Jehova, un waa tɛtɛ un ɲuvanle aa.’ To a bun Samuyɛli we wo. A Jehova dɛnu bara haan Samuyɛli lo: ‘Bara han Heli lo un teni iri lo zun wá mu be’uwe nɛ ɓa wo bena.’ Uwe se, mu we nu’anyan  Samuyɛli se a woro han to’aa so a han Heli le?— He’ee, bun ɓɛɛ we nu’anyan. Hare Samuyɛli tin ya we zaanna lo wo biyo Jehova we lo lo we. Biyo Jehova we baraa we wo ma bun. Ɓa we ɓo Heli zaa niɲu, a Heli ɲa huru.

Samuyɛli a ni tete nɛ co’o wa da see. Hare lo tin ya wee mi lo ɓɛɛ’a waa we be nɛ ɓɛɛ se, lobe we wo be nɛ terena. A uwe han? Uwe maa zin a obara Samuyɛli le, a wee we be nɛ terena le? O yi wo bun, to o wɛɛ Jehova, mii miyan ma mii naa siinyan.

ARA O BIBILE YI

  • 1Samuyɛli 2:22-26; 3:1-21