Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

 ARALOBE 6

Davide ɓɛɛ we zaanna

Davide ɓɛɛ we zaanna

A webe o we a o yi zaanna?⁠— Muyisi o luwi aa vɛ mii naa ma mii miyan se yawe a ɓa seri o. Hare ma bun, nu deeso mibin nɛ da seri o ɲa. Ho naso pa’a mi po ɓa ni wure. Uwe zun ho naso le?— Oo, ho a Jehova Deeɓenu. Wa ara zofɛ deeso li Bibile yi, ho nɛ yenu wo Davide. Lo zuunna lo Jehova maa de mi nu na wa’ati pɛɛ, a bun na lo ɓɛɛ we zaanna.

Biyowo Davide wo hanyerezo, ɓaa miyan ma ɓaa naa we araniyan lo a lo waa Jehova. Bun we do lo nuu na a lo ɓɛɛ co zaan hare biyowo zaanlobe yi yu lo. Lo we zun lo Jehova a mi yira a li ɲa miniyan a de mi nuu na. Wa’ati deeso, biyowo Davide ya wee didi ɓa para, cɛ’uwan uwa pero yuwo’ere wá a so lo ma mi ɲuɓo! Uwe zun biyo Davide wo le? Lo ya wee luwi di lo cɛ’uwan hiya wá, a mu we zan a obara lo ɓo lo ma ho bere nɛ mi lo nuu! A biyowo danyuwo uwa lo para wá, lo ɲa ɓo ho! Uwe se a wii do Davide nuu na?— A Jehova.

Wa’ati deeso ɲa we ɛnna bin a Davide yu pa’a ma tete. Ɓa Isira’ɛli ni we fu ma ni nɛ we voo ma Filisitisiyo. Filisitisiyo hinfira ni’ere we wo hin ma tete! Lo yenu wo Goliyati. Ho nitonu so ya wee zin ɓa Isira’ɛli ni hinfira ma Jehova. Goliyati we heniyan mi siin a voo ɓa Isira’ɛli ni hinfira a ɓa aa fi ma mi. A ɓa Isira’ɛli ni wure we zaanna a fi ma lo. Biyowo Davide ɲa bun, lo baraa haan Goliyati: ‘Mɛ aa fi ma oo! Jehova aa de mɛ nuu na, a mɛ yi se o wa!’ Uwe se Davide siin we wohe le?— Oo, lo siin we wohe. Uwe miniyan a zuun biyo we wo bun bɛnɛ le?

Davide can mi bere ma bubuwo behonu nɛ se, a lo vɛɛ fu ma lo nitonu. Biyowo Goliyati maa lo Davide a zofɛ, lo zaan lo. A Davide baraa han lo lo: ‘A ɛtonu uwe bubara mɛ na, a Jehova yenu mɛ vɛra aa!’ A Davide dɛɛnu do bibiyo de’ere mi lɛ’ɛfuū, a luɓo va Goliyati na, a do lo ma din. Din bibi so terena a vɛɛ zo Goliyati yira aza! Lo nitonu lo lusi, a huru! Ɓa Filisitisiyo  we zaanna ma tete fuwa ɓa wure luɓo. Amamuyɛ zofɛ nɛ zan a obara Davide be sin we bona yura se lo nitonu wa?— A Jehova we do lo nuu na, Jehova pa’a wo ɓuwa ma tete a po lo nitonu nɛ yɛ

Davide ɓɛɛ we zaanna bari lo we zun lo Jehova aa de mi nu na

Amuyɛɛ Davide be da aranina o?— Jehova pa’a ɓuwa po ɓa nii wure. A lo a o yira. A bun na o yi binni zaanna wo nɛ, a o de mu si o ha’iri lo Jehova da nɛ pa’a aa!

ARA O BIBILE YI

  • Lele 56:4, 5

  • 1Samuyɛli 17:20-54