Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

Mu diorobee beeria nɛ cunnu mi nɛ cira ho sii a wee so wa yi buun canlobee?

Mu diorobee beeria nɛ cunnu mi nɛ cira ho sii a wee so wa yi buun canlobee?

Buun canlobee so maa yi . . .

  • ba arana ɲunnasio se le?

  • ba nucozaa se le?

  • li Bible yii le?

 LI BIBLE TOORO NI’ERE BRA HAN DEEƁENU LO

“Han mɛ ma fanmulobee . . . O wara a tian.” —Psaume 119:144, 160, Traduction du monde nouveau.

Li Bible naa buun canlobee so nii miliyon cururu na.

O mimuse a o ɛɛn baa nii so sin le?

Li siti jw.org ma de o nuu na maayi.

ARA bioyɛ li intɛrnɛti wa

Dɛɛ han videora nɛ fasi li Bible wa

 A MU DIOROBEE YƐ BEE CIRA O MA TETEMU DIOROBEE BEERIA NƐ YƐ SIN?

  • Wa ɛɛndɛɛnu ɲun amuyɛɛ?

  • Wa tuara a Deeɓenu nu le?

  • A weebee mibin li hunmu bɛnnɛ?

O yi mu canlobeera nɛ li Bible maa nɛ mu diorobeera nɛ yɛ na jw.org wa.

(Vɛ LA BIBLE ET VOUS wa > QUESTIONS BIBLIQUES)