Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Wɛ'a li tannu Boomu

Livurula ma borosirila li Bibile aranu bena

Se han livurula ma han borosirila a han de o nu na a o ara li Bibile a heyawɛ ma li aranilobe ɲu’uwe. Han livurula nɛ tannu so ma han videora nɛ mi ɓa bobuwa tanre ɲa mi tanre cururu.

Wɛ’a tannu de’ere han tanre wɛ’ale, a he mu tuwa lo piri’a ɲin bin wa yawe a o mi mu bera nɛ lo diin tannu so han co’uwe wuree. Too ho vanlo yenu ɛnna tuwan yawe a o mi ho vanlo so.

 

ZENINU CO'O
Zeni mu ma co'o binnu
Mu bera yele

2018 Memorial Invitation

O zunsiyo maa yi hɛra maayi

Deeɓenu pa'amayamu amuyɛɛ?

Ɲin biyo Deeɓenuu woro a o yi ho sii nɛ bɛɛ ve

Yeremalobe tuwan maa yi han vanle nɛ mi li ɛntɛrnɛti wa yi, mu yi sin bun yeremalobe so ɓɛɛ in mana han vanle mite na nɛ lo mu yi.