Vɛ mu yiibera wa

Vɛ mu yiibera ɓuwiza wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Ti’atirila nɛ fasi li Bibile wa

Mu aranilobera nɛ fasi li Bibile bedan wa tannu nɛ so a wora Ti’atirila yamu, se bun li ɛntɛrnɛti wa, a o ara ɓa ni beriya ma mu bera nɛ wo mu, nɛ be tuwa li Bibile yi be. Han videora nɛ mi ɓa bobuwa tanre ɲa mibin.

Wɛ’a tannu de’ere han tanre wɛ’ale, a he mu tuwa lo piri’a ɲin bin wa yawe a o mi han ti’atirila nɛ mibin mu diin tannu so. Too li ti’atiri yenu ɛnna tuwan yawe a o mi diin ti’atiri so.

 

Fa'abere biyo o wa piri'a ɓɛɛ in mana li tannu nɛ yɛ li ɛntɛrnɛti wa.

A mu bera nɛ mi matun da yi li tannu nɛ yɛ, li ɛntɛrnɛti wa mu: