Diniho antony mahatônga i Baiboly i mahefa man̈ampy anao hahita re valim-pan̈ontanian̈a matomboko amy fiainan̈a.