Hizaha an̈atiny

Fivorian̈an’ny Vavolombelon̈’i Jehovah

Fantaro raha mikasiky fivorian̈anay. Mizahà tany fivorian̈a marìny anao.

Mizahà Tany Marìny Anao

Ino mô Raha Atao Amy Fivorian̈anay?

Man̈ano fivorian̈a mikasiky fivavahan̈a indroa isan-kerinandro Vavolombelon̈’i Jehovah. (Hebreo 10:24, 25) Ianaran̈a akan̈y Baiboly miaraka amy fomba an̈arahan̈a azy amy fiainan̈a. Ôlo jiaby samby afaka mandeha an̈y.

Karaha alekôly fôn̈a, de afaka manangan-tan̈an̈a ny mpan̈atriky amy fandaharan̈a sasany. Atomboko sady faran̈an̈a amy hira avake vavaka, i fivorian̈a re.

Ôlo jiaby samby afaka man̈atriky i fivorian̈a zain̈y samba tsy Vavolombelon̈’i Jehovah. Maimaim-poan̈a izain̈y sady tsisy tanty rakitry.