• 239—Tany misy Vavolombelon̈’i Jehovah

  • 8 201 545—Vavolombelon̈’i Jehovah

  • 9 499 933—Fampianaran̈a Baiboly maimaim-poan̈a

  • 19 950 019—Ôlo nan̈atriky Fahatsiarôvan̈a nafatesan’i Kristy

  • 115 416—Fiangonan’ny Vavolombelon̈’i Jehovah