Hizaha an̈atiny

Tilikambo Fiambenana Avake Mifohaza!

Manjary alain̈y amin’Internet gazetinay sady misy amy teny 150 mahery. Man̈azava raha misy man̈eran-tany mifan̈araka amy faminanian̈a an̈aty Baiboly Ny Tilikambo Fiambenana. Mikoran̈a vaovao mampahery mikasiky Fanjakan’Andriamanitra koa izỳ sady mampirisiky ôlo hino i Jesosy Kristy. Man̈atoro fomba hiatrehan̈a raha manahiran̈a amy zao ny Mifohaza! sady man̈amia toky mikasiky fampan̈antin̈ian’ny Mpamôron̈o hoe han̈amboatra paradisa.

 

Miala tsin̈y. Mbôla tsisy amy teny tô i karazan-draha y.

Lay an̈atin’ny pejy aby reto misy amy fivolan̈an̈anay: