Hizaha an̈atiny

Handeha amy lôha hevitry

 Fizaran̈a 5

Ino mô Programan’Andriamanitra amy Tany tô?

Ino mô Programan’Andriamanitra amy Tany tô?

1. Nan̈ino Andriamanitra namôron̈o tany?

Namian’i Jehovah atsika i tany tô mbô hipitrahantsika. Tsy nivôlan̈a tamin’i Adama sy Eva i Jehovah hoe maminoa lan̈itry. Anjely fôn̈a natao hipetrak’an̈y. (Joba 38:4, 7) Napetrany tamy paradisa dila tsara tambôny tany teto zare. Edena an̈aran’ny paradisa zain̈y. (Genesisy 2:15-17) Tian’i Jehovah ho sambatra sady hiain̈y mandrakizay ambôny tany  aketo zare miaraka amy taranakan-jare.Vakỳ Salamo 37:29; 115:16.

Tamy voalôhany de i Edena fôn̈a paradisa. Kanefa i Adama sy Eva nasain̈y niteraka avake hameno tany jiaby. Kôfa mandeha fotoan̈a de tôkony hivoan-jare paradisa i tany tô. (Genesisy 1:28) Tsy ho potiky zain̈y i tany tô, fô hoisy ôlo hipetraka fôn̈a.Vakỳ Salamo 104:5.

2. Nan̈ino mô i tany tô tsy paradisa amy zao?

Nitoravan̈a avy tamy paradisa i Adama sy Eva satria tsy nan̈araka raha nikoran̈in’Andriamanitra. Very i paradisa i, kay tsisy ôlo eky nahefa nan̈erin̈y azy. Nanjary feno ôlon-dratsy tambôny tany taketo avy te.Vakỳ Genesisy 3:23, 24.

Dikan’izain̈y mô tsy efan’i Jehovah eky nan̈atanteraka programanazy in̈y? Tsy vôlovôlon-draha zain̈y aby! Ten̈a mahery izy kay tsy maintsy tanteraka raha koran̈iny. (Isaia 45:18) Hivoany paradisa i tany tô sady hiadan̈a ny ôlo.Vakỳ Salamo 37:11, 34.

3. Akôry han̈iren̈an̈a i tany tô Paradisa?

Fitondran̈an’i Jesosy han̈erin̈y i Paradisa zain̈y. Fô alôhak’izain̈y, de hitariky anjely i Jesosy handripak’ôlo jiaby manohitry Andriamanitra, amin’ady Hara-magedona. Avake  higadrain̈y 1 000 taon̈o i Satana. Ôlon̈’Andriamanitra ndraiky harôvan’i Jesosy. Ho sambatra sady hiain̈y mandrakizay amy Paradisa ambôny tany aketo zare.Vakỳ Apokalypsy 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ovian̈a mô tsy hoisy eky jaly?

Rahoviana tokoa Andriamanitra no hanafoana ny zava-dratsy rehetra? Nanome “famantarana” momba izany i Jesosy, ary efa tanteraka ilay izy. Hita avy amin’ireo loza maro mampahory ny olombelona ankehitriny fa efa andro farany izao. Tsy ho ela intsony àry dia ho foana ny fijaliana.—Vakio ny Matio 24:3, 7-14, 21, 22.

Hanjaka avy any an-danitra i Jesosy mandritra ny 1 000 taona, ka hanafoana ny fijaliana rehetra. (Isaia 9:6, 7; 11:9) Tsy hoe Mpanjaka fotsiny izy fa Mpisoronabe koa, ka hanaisotra ny fahotan’ireo rehetra tia an’Andriamanitra. Hampiasa an’i Jesosy àry i Jehovah mba hanafoana ny aretina sy fahanterana ary fahafatesana.—Vakio ny Isaia 25:8; 33:24.

5. Ôlo man̈ankôry mô hiain̈y amy Paradisa?

Hahita ôlo tia Andriamanitra sady mianatra man̈ano raha tsara anao, an̈y amy Tran̈o Fivorian’ny Vavolombelon̈’i Jehovah

Lay man̈araka raha koran̈in’Andriamanitra fôn̈a. (1 Jaona 2:17) Nasain’i Jesosy mpianatranazy hizaha ôlo mpandefitry, mbô hampianarin̈y raha tian’Andriamanitra. Efa an-tapitrisany zare ren̈y amin’andro ake i, sady efa ampianarin’i Jehovah hiain̈y amy Paradisa. (Zefania 2:3) Ampianarin̈y mbô ho tsara fan̈ahy amy vady aman-janany ny ôlo manambady, an̈y amy tran̈o fivorian’ny Vavolombelon̈’i Jehovah. Miaraka mianatra vaovao tsara koa ny ray aman-dreny sy zanaka, kay mahay tsara fôn̈eky fiainan̈a zare. Vakỳ Mika 4:1-4.