Hizaha an̈atiny

Handeha amy lôha hevitry

 Fizaran̈a 8

Nan̈ino Ambelan’Andriamanitra Misy ny Fijalian̈a?

Nan̈ino Ambelan’Andriamanitra Misy ny Fijalian̈a?

Samba nan̈ôvaôva fitondran̈a isan-karazany ôlo, de voaporofo fô tsy efan-jare man̈afoan̈a raha mampijaly ambôny tany aketo

1. Nanomboko ovian̈a mô nisy raha ratsy tambôny tany taketo?

Nanjary nisy raha ratsy tambôny tany taketo kôfa namitaka i Eva i Satana. Anjely tsara izy tamy voalôhany, fô nivadiky tato afara. (Jaona 8:44) Nan̈iry hivavahan̈a izy nefa Andriamanitra fôn̈a tôkony hivavahan̈a. Nandainga izy mbô hanahôman̈a i Eva tsy han̈araka raha koran̈in’Andriamanitra. Zain̈y lainga voalôhany tambôny tany. Nan̈araka raha nikoran̈in’i Satana tatô i Adama sy Eva, kay nanjary nisy ny fijalian̈a avake fahafatesan̈a.Vakỳ Genesisy 3:1-6, 19.

I Jehovah izy araiky fôn̈a manan̈a zo hitôndra izao rehetra izao. Nefa tsy nikehin’i Satana izain̈y. Kôfa namitaka i Eva izy, de ny ôlombelon̈o avake anjely jiaby laste tiany hitahômin̈y. Nan̈araka ditrianazy tatô ankamaroan’ôlo. Nanjary i Satana “mpitôndra izao tontolo izao” avy te.Vakỳ Jaona 14:30; 1 Jaona 5:19.

2. Tsy nahay namôron̈o mô Andriamanitra?

Tsisy tsin̈iny raha jiaby niforônin’i Jehovah. Kay afaka man̈a-raka tsara be raha koran̈iny, na ny ôlo na ny anjely. (Deoteronomia 32:4, 5) Samba zain̈y, tsy fôrsen’i Jehovah atsika. Fô amiany safidy na han̈ano raha tsara, na han̈ano raha ratsy. Atsika ndraiky kô ten̈a tia azy, de hifidy han̈araka raha koran̈iny.Vakỳ Jakoba 1:13-15; 1 Jaona 5:3.

3. Nan̈ino mbôla tsy alàn’Andriamanitra fijalian̈a?

Mbôla mandefitry amin’ôlo tsy man̈eky fitondran̈anazy i Jehovah zisk’amy zao. Nambelany malôha ôlo han̈ôvaôva fitondran̈a. Amin-jain̈y  hita fô tsisy raha manjary fiainan̈a kô tsy ikehin̈y fahifan̈anazy. (Mpitoriteny 7:29; 8:9) Efa 6 000 taon̈o lasan̈a zay, kay voaporofo fô tsy efan’ny fanjakan’ôlombelon̈o nan̈ala ady, famonoan̈’ôlo, fandravan̈a, aretin̈y, avake tsy rariny.Vakỳ Jeremia 10:23; Romanina 9:17.

Ten̈a masambatra man̈eky fahifan̈an’i Jehovah. (Isaia 48:17, 18) Tsy ho ela izy han̈afoan̈a fanjakan’ôlombelon̈o jiaby. Lay man̈eky fahifan̈anazy fôn̈a hiain̈y ambôny tany aketo.Isaia 11:9.Vakỳ Daniela 2:44.

Hita amy fiainan̈anao mô, fô fitondran̈an’Andriamanitra fidinao?

4. Ino raha mila porofonao?

Nivôlan̈a i Satana fô tsisy ôlo ten̈a tia i Jehovah zain̈y. Nikoran̈iny fô, misy raha tambitambazin̈y amy Jehovah ôlo matoa manompo Azy. Mbô tianao mô han̈aporofo fô i lainga izain̈y? Ataovo hita amy fiainan̈anao fô fitondran̈an’Andriamanitra ten̈a tianao!Vakỳ Joba 1:8-12; Ohabolana 27:11.

5. Kay ino raha tôkony hataonao?

Zahavo fivavahan̈a marin̈y, lay ten̈a man̈araka raha koran̈in’ny Baiboly, avake araho. (Jaona 4:23) Tsy man̈eky fitondran̈an’i Satana anao, kô tsy miady sady tsy man̈ano pôlitiky karaha i Jesosy.Vakỳ Jaona 17:14.

Manaon̈o ôlo han̈ano raha tsy manjary i Satana. Ôhatra, han̈ano sipa. Anao kô tsy man̈ano raha karan-jain̈y, de mety hoisy havanao na kamaradinao ho vin̈itry sady hankalefaka anao. (1 Petera 4:3, 4) Akôry, mbôla han̈araka raha koran̈in’i Jehovah anao, kay hikamarady amin’ôlo tia azy fôn̈a? Anjaranao misafidy! Anao kô man̈ano safidy tsara, de porofonao fô mpandainga i Satana. Nivôlan̈a bôka izy fô, tsisy ôlo han̈araka raha koran̈in’Andriamanitra kôfa an̈atin’ny sarotro.Vakỳ 1 Korintianina 6:9, 10; 15:33.

Halàn’Andriamanitra raha jiaby mampijaly, satria ten̈a tia ôlo izy. Anao kô man̈eky fô fitondran̈an’Andriamanitra ten̈a tsara, sady porofonao amy fiainan̈anao zain̈y, de hiain̈y mandrakizay anao.Vakỳ Jaona 3:16.