1. Nan̈ino mô ilain̈y fôn̈a mianatra Baiboly?

Anao kôfa avy nianatra fampianaran̈a matomboko tan̈aty Baiboly, de azo antoko fô nahay tia i Jehovah fôn̈eky. Kanefa, mila sisôhan̈a fôn̈a i fitivan̈a zain̈y. (1 Petera 2:2) Anao kô ty ahazo fiainan̈a mandrakizay edy, de mila manohy mianatra Baiboly fôn̈a.Vakỳ Jaona 17:3; Joda 21.

Hatanjaka finoan̈anao kôfa mitômbo fahaizan̈anao. I finoan̈anao zain̈y ndraiky, hatônga anao ho tian’Andriamanitra. (Hebreo 11:1, 6) Amin-jain̈y anao pare hifôn̈o amin’Andriamanitra, sady hiôva amin-draha ratsy nataonao.Vakỳ Asan’ny Apostoly 3:19.

Afaka mikamarady amy Jehovah anao

2. Tianao hikoran̈in̈y amin’ôlo mô raha nianaranao?

Matsaratsara mikoran̈a vaovao tsara amin’ôlo. Kay azo antoko fô tianao hikoran̈in̈y amin’ôlo raha nianaranao. Dikan’izain̈y, aza ajanon̈o fianaran̈anao, amin-jain̈y ho hainao mampiasa toko sy andininy, mbô han̈azavan̈a amin’ôlo raha nianaranao.Vakỳ Romanina 10:13-15.

Manjary mikoran̈a amy kamaradinao avake havanao malôha anao. Kanefa lanjalanjay fôn̈a raha koran̈in̈y, amin-jain̈y zare tsy vin̈itry. Aza tonga de volan̈in̈y fô diso fivavahan̈anazy, fô koran̈o aminazy lay raha ampan̈antin̈ain’Andriamanitra. Alaivo onon̈o fô anao kô tsara fan̈ahy, de mety hikehin-jare raha koran̈inao.Vakỳ 2 Timoty 2:24, 25.

3. Ino tômbony ho azonao kô mifen̈y mianatra anao?

Handroso ara-pan̈ahy, sady ho kamaradin’i Jehovah anao, kô mianatra Baiboly fôn̈a. Hataony fianakavian̈anazy anao kô man̈an-jain̈y.Vakỳ 2 Korintianina 6:18.

 4. Ino koa raha tôkony hifen̈anao?

Tohizo fôn̈a fianaran̈anao amin-jain̈y anao handroso tsara. (Hebreo 5:13, 14) Ianaro koa boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, miaraka amy Vavolombelon̈’i Jehovah. Hahay tsara fôn̈eky fiainan̈anao arakaraka ianaranao Baiboly.Vakỳ Salamo 1:1-3; 73:27, 28.

Andriamanitra falifaly i Jehovah kay avy aminazy i vaovao tsara zain̈y. Ho kamaradin’i Jehovah anao kô miaraka amin’ôlon̈oanazy. (Hebreo 10:24, 25) Ifen̈o mafy fanompoan̈a i Jehovah. Amin-jain̈y anao hahazo ten̈a fiainan̈a, zain̈y hoe fiainan̈a mandrakizay. Tsisy eky raha tsaratsaran’izain̈y hoe kamaradin’i Jehovah zain̈y.Vakỳ 1 Timoty 1:11; 6:19.