Hizaha an̈atiny

Handeha amy lôha hevitry

Vaovao Tsara avy Amin’Andriamanitra!

Ino mô vaovao tsara avy amin’Andriamanitra zain̈y? Manjary atokisan̈a mô izy ake zain̈y? Mamaly fan̈ontanian̈an’ôlo mikasiky baiboly i bokihely tô.

Ny Mampiavaka An’ity Bokikely Ity:

Natao hanampiana anao hianatra ny Tenin’Andriamanitra izy io. Ho hitanao ao ny fomba fitadiavana toko sy andininy ao amin’ny Baiboly.

Ino mô Vaovao Tsara avy Amin’Andriamanitra Zain̈y?

Ho hainao akao hoe ino mô vaovao tsara avy amin’Andriamanitra zain̈y, nan̈ino mô izain̈y mila torin̈y meky, ino tôkony hatao.

Izôvy mô Andriamanitra?

araha kôry Andriamanitra, manan̈a an̈aran̈a mô izy?

Avy Amin’Andriamanitra Tatô mô Vaovao Tsara An̈aty Baiboly

Akôry azahoantsika antoko fô marin̈y raha koran̈in’ny Baiboly?

Izôvy mô Jesosy Kristy?

Ho hitanao akato hoe izôvy namôron̈o i Jesosy, nan̈ino izy maty, ino ataony amin’andro ake y.

Ino mô Programan’Andriamanitra amy Tany tô?

Mamaly fan̈ontanian̈a reto Baiboly: Nan̈ino Andriamanitra namôron̈o tany? Ovian̈a mô tsy hoisy eky jaly? Ho karaha kôry i tany tô, avake ôlo hiain̈y aketo, amin’ny hoavy?

Mbôla ho Velon̈o mô Ôlo Maty?

Man̈ankôry mô ôlo maty zain̈y? Mbôla ho velon̈o mô ôlo maty?

Fanjakan’Andriamanitra!

Ino raha hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra, avake izôvy Ampanjaka amin’izỳ?

Nan̈ino Ambelan’Andriamanitra Misy ny Fijalian̈a?

Nanomboko ovian̈a mô nisy raha ratsy tambôny tany taketo? Nan̈ino mbôla tsy alàn’Andriamanitra fijalian̈a? Mbôla ho foan̈a mô izỳ

Akôry Hasambatra Fianakavian̈anao?

Tian’i Jehovah ho sambatra fianakavian̈a. Zahà akato torohevitry Baiboly amian̈a mpivady, ray aman-dreny, avake zanaka.

Akôry Ahaizanao Fivavahan̈a Marin̈y?

Firy mô fivavahan̈a marin̈y? Zahà akato raha dimy ahaizan̈a fivavahan̈a marin̈y.

Nan̈ino Matsara Atsika Lalàn̈an’Andriamanitra?

Nazavain’i Jesosy hoe nan̈ino atsika mila tari-dalan̈a, avake ino toro lalan̈a ten̈a maventy.

Tianao mô ho Kamaradin’Andriamanitra?

Zahà akato hoe mitandren̈y vavaka jiaby ataon’ôlo mô Andriamanitra, akôry atao kôfa mivavaka, avake ino atao mbô ho kamaradin’Andriamanitra.

Vaovao Tsaran’ôlo Tia Fivavahan̈a!

Mbôla ho fivavahan̈a araiky mô ôlo jiaby andro hafa an̈y, kay hivavaka amy lay ten̈a Andriamanitra?

Nan̈ino Vahoakan’Andriamanitra Voalamin̈y Tsara be?

Koran̈in’ny Baiboly antony andaminan̈a ny ten̈a Kristianina avake fomba andaminan̈a zare.

Ino mô Matsara Manohy Mianatra Baiboly?

Tianao hikoran̈in̈y amin’ôlo mô raha nianaranao? Ino tômbony ho azonao kô mifen̈y mianatra anao?