Akôry havalinao?

  • Ia

  • Tsimenimenin-draha

  • Asany

 INO NDRAIKY KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Hoisy familôman̈a ôlo maty. —Asan’ny Apostoly 24:15, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

INO TÔMBONY HO AZONAO AMIN-JAIN̈Y?

Ahazo fampahirezan̈a anao kôfa misy havanao maty.—2 Korintianina 1:3, 4.

Tsy hatahotro ho foaty eky anao.—Hebreo 2:15.

Afaka matoky anao fô ho velon̈o iry havanao, kay hitraotro amin-jare draiky anao.—Jaona 5:28, 29.

 MANJARY ATOKISAN̈A TATÔ MÔ RAHA KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Ia! Misy antony telo reto:

  • I Jehovah Andriamanitra Mpamôron̈o. Koran̈in’ny Baiboly fô izy ‘lôharanon’ain̈y.’ (Salamo 36:9; Asan’ny Apostoly 17:24, 25) Avy taminazy ain̈in-draha jiaby, kay azo antoko fô hainy tsara be mamelon̈o ôlo maty.

  • Efa namelon̈o ôlo maty Andriamanitra talôha tan̈y. Tantarain’ny Baiboly fô nisy ôlo valo nivilômin̈y tamy maty tambôny tany taketo. Nisy lalahy, viavy, zaza, avake ôlo maventy. Ny sasany maty votsela, fô ny araiky ndraiky efa efatra andro tam-pasan̈a!—Jaona 11:39-44.

  • Ten̈a ty hamelon̈o ôlo maty i Jehovah. Ten̈a tsy tian’i Jehovah fahafatesan̈a. Fahavalo izỳ aminazy. (1 Korintianina 15:26) Man̈iry mafy han̈afoan̈a i fahavalo i Andriamanitra, kay han̈ano izain̈y izy kôfa hamelon̈o ôlo maty. Azony onon̈o aby ôlo maty ren̈y, kay tiany ho hita sady tiany hivilômin̈y mbô hiain̈y ambôny tany aketo ndraiky.—Joba 14:14, 15.

 MBÔ DINIHO MÔ:

Ino mô mahatônga atsika tô antitry avake maty?

Mamaly izain̈y Baiboly amy GENESISY 3:17-19 avake ROMANINA 5:12.