Akôry hevitrinao:

  • Amin’ôlo mahay raha?

  • Amin’ôlo maventy an-tanàn̈a?

  • Amy Baiboly?

 ZAO RAHA KORAN̈IN’NY BAIBOLY MIKASIKY ANDRIAMANITRA:

‘Ten̈a marin̈y raha koran̈inao.’Jaona 17:17, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

Mamaly fan̈ontanian̈an’ôlo an-tapitrisany Baiboly.

Mbô tianao ho voavaly koa mô fan̈ontanian̈anao?

Midira amy jw.org.

 INO AMY RETO TEN̈A MAMPIJALY SAIN̈INAO?

Amy jw.org/bmm ahitanao valiny amian’ny Baiboly.

(Anao kô ty hamaky na ty hialaka i taratasy mivalon̈o re, de mandihana amy RAHA MISY › BOKY & BOKIHELY)