Hizaha an̈atiny

Han̈ankôry mô Fiainan̈a tô Andro Hafa An̈y?

Han̈ankôry mô Fiainan̈a tô Andro Hafa An̈y?

Izy tô mô...

  • han̈antô fôn̈a?

  • sa hahay ratsy?

  • sa mbôla ho tsara?

 INO NDRAIKY KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Ary hofoan̈an’Andriamanitra raha jiaby mampitomoan̈y, kay tsisy ho foaty eky, sady tsy hoisy eky alahelo, na tarain̈y, na aretin̈y, fô efa lasan̈a raha talôha.—Apokalypsy 21:4, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

INO TÔMBONY HO AZONAO AMIN-JAIN̈Y?

Hahazo asa tsara sady mahafa-pô anao.—Isaia 65:21-23.

Tsy harary na hijaly eky anao. —Isaia 25:8; 33:24.

Ho sambatra anao sady ho velon̈o mandrakizay miaraka amy fianakavian̈anao avake kamaradinao.—Salamo 37:11, 29.

 MANJARY ATOKISAN̈A TATÔ MÔ RAHA KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Ia! misy antony aroa reto:

  • Mahefa man̈atanteraka raha efa nivolan̈iny Andriamanitra. Koran̈in’ny Baiboly fô i Jehovah Andriamanitra izy araiky fôn̈a “Ten̈a Mahery”, satria manan̈a hery tsy hita lan̈y izy. (Apokalypsy 15:3) Azo antoko fô efany tsara be man̈atanteraka lay raha efa nivolan̈iny, an̈isan’izain̈y lay hoe hivoany ho tsara fiainan̈antsika. Mivôlan̈a Baiboly fô: ‘Hain’Andriamanitra raha jiaby.’ —Matio 19:26.

  • Man̈iry han̈atanteraka raha efa nivolan̈iny Andriamanitra. Ôhatra, i Jehovah de man̈iry mafy hamelon̈o ndraiky ôlo efa maty.—Joba 14:14, 15.

Koran̈in’ny Baiboly koa fô nankaïvan̈a ôlo marary i Jesosy Zanak’Andriamanitra. Fô nan̈ino? Satria nan̈iry han̈ano izain̈y izy. (Marka 1:40, 41) Nangalatahany tsara be toetran’ny Babany kay nan̈iry han̈ampy ôlo sahirana izy.—Jaona 5:19.

Kay matokia fô man̈iry han̈ampy atsika hanan̈a hoavy sambatra i Jehovah zaren’i Jesosy!—Salamo 72:12-14; 145:16; 2 Petera 3:9.

 MBÔ DINIHO MÔ:

Ino raha hataon’Andriamanitra mbô han̈atsaran̈a fiainan̈antsika?

Mamaly izain̈y Baiboly amy MATIO 6:9, 10 avake DANIELA 2:44.