Hizaha an̈atiny

Ino Raha Ten̈a Masambatra Fianakavian̈a?

Ino Raha Ten̈a Masambatra Fianakavian̈a?

Akôry hevitrinao:

  • Fitiavan̈a?

  • Sa fanan̈am-bôla?

  • Sa raha hafa?

 INO NDRAIKY KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Sambatra lay mitandren̈y raha koran̈in’Andriamanitra avake mitandrin̈y zain̈y!’—Lioka 11:28, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

INO TÔMBONY HO AZONAO AMIN-JAIN̈Y?

Hahay hifankatia fôn̈eky are mianakaby.—Efesianina 5:28, 29.

Hifan̈aja koa are. —Efesianina 5:33.

Hilamin̈y tôkantran̈onare. —Marka 10:6-9.

 MANJARY ATOKISAN̈A TATÔ MÔ RAHA KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Ia! Misy antony aroa reto:

  • Andriamanitra namôron̈o fianakavian̈a. Mivôlan̈a Baiboly fô i Jehovah Andriamanitra ‘azahoan’ny fianakavian̈a jiaby ... an̈aran̈a.’ (Efesianina 3:14, 15) Dikan’izain̈y, saiky tsy hoisy fianakavian̈a kô tsy niforônin’i Jehovah. Fô nan̈ino mô izain̈y tsara ho hay?

    Diniho bôka zao: Anao kô hôman-kanin̈y fỳ be, kay tianao ho hay fomba nandrahoan̈a azy; izôvy han̈ontanianao? Azo antoko fô lay ôlo nahandro azy.

    Izy kô tianao ho hay koa fomba hasambatra fianakavian̈a, de ilain̈y man̈araka torohevitr’i Jehovah, lay namôron̈o fianakavian̈a.—Genesisy 2:18-24.

  • Mikarakara atsika Andriamanitra. Mivôlan̈a Baiboly fô ‘mikarakara atsika’ i Jehovah. (1 Petera 5:6, 7) Mizaha raha hatsara atsika izy, sady mahômby fôn̈a torohevitry amiany! Dikan’izain̈y, ho sambatra fianakavian̈a kô man̈araka torohevitr’i Jehovah an̈aty Baiboly akao.—Ohabolana 3:5, 6; Isaia 48:17, 18.

 MBÔ DINIHO MÔ:

Ino han̈ampy ôlo mitôndra tran̈o mbô ho tsara toetra, sady hahay hitaïza?

Mamaly izain̈y Baiboly amin’EFESIANINA 5:1, 2 avake KOLOSIANINA 3:18-21.