Hizaha an̈atiny

Akôry mô mbô Fahitanao Baiboly?

Akôry mô mbô Fahitanao Baiboly?

Izỳ mô...

  • boky nisoratsoratan’ôlo fôn̈a?

  • sa angano?

  • sa Tenin’Andriamanitra?

 INO NDRAIKY KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

‘Sôratra Masin̈y ijiaby de avy amy herin’ny fan̈ahy masin̈’Andriamanitra.’—2 Timoty 3:16, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

INO TÔMBONY HO AZONAO AMIN-JAIN̈Y?

Mahazo valiny mahafa-pô anao, amy fan̈ontanian̈a matomboko amy fiainan̈a.—Ohabolana 2:1-5.

Mahazo torohevitry mahatsara fiainan̈a andavanandro.—Salamo 119:105.

Manjary manan̈a fan̈antenan̈a azo antoko.—Romanina 15:4.

 MANJARY ATOKISAN̈A TATÔ MÔ RAHA KORAN̈IN’NY BAIBOLY?

Ia! Misy antony telo reto:

  • Tsisy raha mikorontan̈a akao. Ôlo 40 takeke nanôratra i Baiboly i, tan̈atin’ny 1 600 taon̈o. Ankamaroan-jare tsy nifankahay samba hely. Kanefa, tsy mifanohitry raha nisoratan-jare sady lôha hevitry araiky fôn̈a nikoran̈in-jare.

  • Mivôlan̈a raha marin̈y. Matetiky mpanôratra boky tsy mitantara firenen̈an-jare resy tamin’ady. Kanefa, tsy karahan-jain̈y mpanôratra Baiboly. Nitantarainy aby fahadisoan̈a avake raha tsy nanjary nataon’ny firenen̈an-jare.—2 Tantara 36:15, 16; Salamo 51:1-4.

  • Tanteraka fôn̈a raha koran̈iny. Efa nikoran̈in’ny Baiboly 700 taon̈o tsialôlôha fô ho teraka an̈y Betlehema, tanàn̈a hely ty Joda tan̈y lay Mesia. (Mika 5:2) Taiza i Jesosy teraka avy te? Tamy tanàn̈a i tatô!—Matio 2:1, 3-9.

Mbôla misy faminanian̈a maro koa tanteraka amin’antsipiriany, kay tsy mahagaga izain̈y satria Tenin’Andriamanitra Baiboly.—2 Petera 1:21.

 MBÔ DINIHO MÔ:

Nan̈ino mô i Baiboly i mahefa man̈atsara fiainan̈anao?

Mamaly izain̈y Baiboly amin’ISAIA 48:17, 18 avake 2 TIMOTY 3:16, 17.