Hizaha an̈atiny

Vavolombelon̈’i Jehovah—Tsara Lamin̈y Andeha Hitory Vaovao Tsara

Efa maherin’ny 100 taon̈o Vavolombelon̈’i Jehovah tsara lamin̈y andeha hitory vaovao tsara. Mitory amy tany maherin’ny 200, avake amy fivolan̈an̈a an-jatony zare. Fô nan̈ino mô i asa i dila ilain̈y? Akôry an̈anaovan̈a izỳ man̈eran-tany? Man̈atoro raha ataonay man̈eran-tany i filma tô sady mamaly i fan̈ontanian̈a aby re.