Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Tsá Kitánistáíssaʼtsiiʼpa Íssoohtsika?

Tsá Kitánistáíssaʼtsiiʼpa Íssoohtsika?

Annó ksááhkomminnoona . . .

  • áaksstaoʼmanistaʼsiwa?

  • áaksstaʼyiistapáókaʼpiiwa?

  • áaksstaʼyiistapáíssokaʼpiiwa?

 NAATÓYSSÍNAAKSSINI IITSSÍNAIIʼPA

“Iihtsipáítapiiyoʼpa . . . áakiitssaapiniwa áwasaiʼniiksi, ki iʼnssíni máátáakattsitstsiiʼpa, tsááhtaoʼ óyimmáhsiiksi tsááhtaoʼ áípiwasaiʼniiksi tsááhtaoʼ áísttsohkoyiiksi. Ámostsska máátáakattsitaistsiiyaawa.”​—Revelation 21:3, 4, New World Translation.

KITÁAKOHKOKKOOWA IKKÁMITÁÓMAIʼTAKIINIKI NAATÓYSSÍNAAKSSINI

Kitáakáísokohkaaʼpoʼtaki.​—Isaiah 65:21-23.

Máátáakattsitstsiiʼpi isttsíístomssini tsááhtaoʼ ókohkoyssini.​—Isaiah 25:8; 33:24.

Kitáakomaanistohpokiʼtaamipaitapiimayaawa kítsitapíímiksi ki kitákkaamiksi.​—Psalm 37:11, 29.

 ÁAKSSTAOʼOHKOTTSÍÍTAʼPOMAIʼTSIIʼPA NIITÁNISTSSINAIIʼPI NAATÓYSSÍNAAKSSINI?

Áa, náátoʼkawa iitstsííwa áakohkottohtomaiʼtsiiʼpa:

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa áakohkottáánisttotsima otánistsiksisttoyihpi. Naatóyssínaakssini niitánistsitsinikatsiiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa Jehovah “Ísstohkanáísskonataʼpssiwa”, tská máátonawaitáísaahkssiwa otánistsskonátaʼpsspi. (Revelation 15:3) Áakanistsiiwa otánistsiksisttowatooʼsi otáakanistssokaʼpissi annó ksááhkoyi. Naatóyssínaakssini kaatsítssinaiiʼpa, “máátsitstsiiʼpa Iihtsipáítapiiyoʼpa iitáísskohpiʼyiwa.”​—Matthew 19:26.

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa áísstaawa ááhkssopókatooʼsi otánistsiksisttoyihpi. Kaatsítssinaiiʼpa, Jehovah áísstaawa ááhkssksípaitapiiyattsaahsi matápii akáíʼniiksi.​—Job 14:14, 15.

    Naatóyssínaakssini máttohtsítsinikiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa ohkóyi, Jesus, otáísokinaapiahsi áísttsiistomiiksi. Máakanistsiiwa? Otáísstaahsi. (Mark 1:40, 41) Jesus áísopoksiimatsiiwa Ónni otánistáísstaahsi ááhkáísspommoahsi áíiyikiʼtakiiksi.​—John 14:9.

    Máátáakohkottsayiʼtsiiʼpa Jehovah ki Jesus otáísstaahssaawa ááhkáísspommookissi ááhkiitoʼtaoʼsi otsitáakiʼtaamaʼpissi íssoohtsika!​—Psalm 72:12-14; 145:16; 2 Peter 3:9.

 ÁMOISTSI ÍSSKSKAʼTSÍT

Iihtsipáítapiiyoʼpa tsá áakanistssokaʼpistotsima ksááhkoyi?

Naatóyssínaakssini iitáóyiʼtsima ámohka sopówahtsiʼssini MATTHEW 6:9, 10 ki DANIEL 2:44.