Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Iʼnííksi Áaksstaoʼohkottsíítaʼp­ssksipaitapii­yaawa?

Iʼnííksi Áaksstaoʼohkottsíítaʼp­ssksipaitapii­yaawa?

Tsá anistápiiwa kitáakaniihpa . . .

  • áa?

  • saa?

  • ááhkamaʼpanistsiiwa?

 NAATÓYSSÍNAAKSSINI IITSSÍNAIIʼPA

‘Áakiitstsiiʼpa íssksipáítapiiyssini.ʼ—Acts 24:15, New World Translation.

KITÁAKOHKOKKOOWA IKKÁMITÁÓMAIʼTAKIINIKI ÍSSKSIPÁÍTAPIIYSSINI

Kitáakohtáwaapiiwaanistotookoowa kitáakiitsiʼnimmihtaa kitáwaakomimmawa.—2 Corinthians 1:3, 4.

Kitáakohtsípoʼtookoowa kitááhkáísstonniʼsi iʼnssíni.—Hebrews 2:15.

Kitáakohtáwaaksistooyiʼtsiiʼpa íssoohtsika otsitáakssksipáítapiiyssi kitáwaakomimmaiksi akáíʼniiksi.—John 5:28, 29.

 ÁAKSSTAOʼOHKOTTSÍÍTAʼPOMAIʼTSIIʼPA NIITÁNISTSSINAIIʼPI NAATÓYSSÍNAAKSSINI?

Áa, nioókskayi iitstsííwa áakohkottohtomaiʼtsiiʼpa:

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa áʼpistotsima ipáítapiiyssini. Naatóyssínaakssini niitsínihkatsiiwa Áʼpistotookiwa Jehovah “Iihtsipáítapiiyoʼpa.” (Psalm 36:9; Acts 17:24, 25) Ánnahka óʼka iihkotsííwa ipáítapiiyssini ohkanáípaitapiiksi, ikkámohkotahsi ipáítapiiyssini matápii áakattohkottssksipaitapiiyattsiiwa amá akáíʼniwa.

  • Isskóóhtsika Iihtsipáítapiiyoʼpa íssksipáítapiiyattsiiwa matápii. Naatóyssínaakssini ííhtsitsinikiwa náánisoitapii íssksipáítapiiyattsaiksi—aʼsitápii, ómahkitapii, nínaawa, ki aakííwa—iitápssksípaitapiiyattsaayaawa annó ksááhkoyi. Tókskaistsi amá íssksipáítapiiyattsaawa máátomáísamiʼniwa, nóóhkitstsiiʼpa tókskamma niitsísamiʼniwa niisóíksistsikoistsi!​—John 11:39-44.

  • Iihtsipáítapiiyoʼpa iikóksisstssiwa ááhkssksípaitapiiyattsaahsi matápii. Jehovah iikáíkaiʼtsima iʼnssíni; niitáíssaʼtsima anní kaahtomáána. (1 Corinthians 15:26) ‘Iikóksisstssiwaʼ ááhkssikáaattsaahsi ámohka kaahtomáána, áakohtssikáaattsstooma iʼnssíni íssksipáítapiiyssini. Iikóksisstssiwa ááhkssksípaitapiiyattsaahsaawa otssaakiáíssksinoaiksi ki ááhkáínoahsaawa ááhksskiitaʼpaisssaawa annó ksááhkoyi.​—Job 14:14, 15.

 ÁMOISTSI ÍSSKSKAʼTSÍT

Máakómahkitapiwaʼsoʼpa ki máakáíʼnioʼpa?

Naatóyssínaakssini iihtáóyiʼtsima ámohka sopówahtsiʼssini GENESIS 3:17-19 ki ROMANS 5:12.