Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

Tsá Anistápiiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani?

Tsá Anistápiiwa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani?

Kiistówa, kitáaksstááʼniihpa . . .

 • otohtóʼtstsissi kósskitsipahpi?

 • kááksiʼpowahsini?

 • otánistaʼpissi okákihtsimaani iitstsííwa sspóóhtsi?

 NAATÓYSSÍNAAKSSINI IITSSÍNAIIʼPA

“Iihtsipáítapiiyoʼpa ííhtsitapiwa sspóóhtsi áakiitáakihtakiwa okákihtsimaani, máátáakonawaanooksiksistotsiiʼpa.”​—Daniel 2:44, New World Translation.

“Kohkówa kítohkokkohpinnaana; ki áakáókakihtsimatooma okákihtsimaani.”​—Isaiah 9:6; footnote.

KITÁAKOHKOKKOOWA IKKÁMITÁÓMAIʼTAKIINIKI IIHTSIPÁÍTAPIIYOʼPA OTOKÁKIHTSIMAANI

 • Kitáakohkottohtohkoikiiwa ámohka íkamoʼtokákihtsimaani.​—Isaiah 48:17, 18.

 • Anníhka áóʼtstsissi máánssksaahkoyi, áakiʼtáámaʼpiiwa kitsipáítapiiyssinnooni ki máátáakáísttsiistomioʼpa.​—Revelation 21:3, 4.

 ÁAKSSTAOʼOHKOTTSÍÍTAʼPOMAIʼTSIIʼPA NIITÁNISTSSINAIIʼPI NAATÓYSSÍNAAKSSINI?

Áá, náátoʼkayi iitstsííwa áakohkottohtomaiʼtsiiʼpa:

 • Jesus áíʼstamattstohkima otáakohkottanisttsiihpi Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani. Jesus áíʼstamattsiyiiwa otáíssksinimaʼtsaiksi ááhkohtáwaatsimoyihkaahsaawa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani ááhkoʼtstsissi ki Iihtsipáítapiiyoʼpa otsitsííhtaani ááhkanisttsissi annó ksááhkoyi. (Matthew 6:9, 10) Jesus áíʼstamattstohkima otáakanisttsissi ámohka áátsimoyihkaani.

  Jesus otáíʼtaʼpaisssi annó ksááhkoyi áyiisoyiiwa áísttsoʼkiniiksi, áísokinaapiwa áísttsiistomiiksi, ki íssksipáítapiiyattsiyiiwa iʼnííksi! (Matthew 15:29-38; John 11:38-44) Jesus otáíʼtaʼpaisssi annó ksááhkoyi ikíppohtssksinimaʼtstohkiwa otáakanistáʼpaisissi annó, áíʼtsipoʼtoahsi ááhkohtohkínniinaawaʼsatooʼsi Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani.​—Revelation 11:15.

 • Otáakanistáʼpaisissi kanáóʼtakssksaahkoyi ánnohk stámohtsíístapssksiniiʼpa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani aakóʼtssátaʼpissi. Jesus ikááyissitsinikiwa iitáʼpáákoʼtssataʼpissi otsitáakohtsíkkinaaʼpistotsiʼsi ksááhkoyi Otokákihtsimaani, annó ksááhkoyi áaksstámohtohtoiʼtsiiwa awahkáóótsiiyssiistsi, áíponiaakiiksi, ki áakáʼpohpiʼyiwa ksááhkoyi.​—Matthew 24:3, 7.

  Ánnohk ksistsikóyi áíniiʼpiaawa ámostsska. Iihtáyiistapáwaaksistooyiʼtakioʼpa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani otsikáákssikaaattsstooʼsi ohkanáíiyikoistsi.

 ÁMOISTSI ÍSSKSKAʼTSÍT

Tsá áakanistsiiwa ipáítapiiyssini áóʼmatápokakihtsimaahsi Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani?

Naatóyssínaakssini iitáóyiʼtsima ámohka sopówahtsiʼssini PSALM 37:29 ki ISAIAH 65:21-23.