Skip to content

Skip to table of contents

 ÍSSKSINIMÁʼTSTOHKSSINI 9

Tsá Anistsíísi Áakitoʼtstsiiwa Anníhka Matsowáʼpiʼnssimaani?

Tsá Anistsíísi Áakitoʼtstsiiwa Anníhka Matsowáʼpiʼnssimaani?

Ámostsska áʼsokaʼpiistsi annó ksááhkoyi stámohtsiʼtóóhkainakowa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani áakoʼtssátaʼpissi. Luke 21:10, 11; 2 Timothy 3:1-5

Anní Naatóyssínaakssini ákaayíssitsinikatooma ohtáakanistaʼpaissisi ánnohk ksistsikóyi. Iitssínaiiʼpa matápii otáakáwaakomiʼtsiʼsaawa iihtáóhpommaoʼpi, pookáíksi máátáakanistaiʼtoyiiyaawa ónnoaawayi tsááhtaoʼ oksísstoaawayi, ki matápii otáaksskaoʼksinahsaawa, ki matápii áakáwaakomiʼtsimiaawa ááhkáíkakaiʼtaamaʼpssaawa.

Máttsitssínaiiʼpa otáakaʼpohpissi ksááhkoyi, ki otáakattsitstsiiʼsi áwahkáóótsiiyssini, matápii otáakáíponiaakssaawa, ki kanáómiaʼnistsisttsiistomssiistsi. Ánnohk áíniiʼpiaawa ámostsska.

Jesus máttaaniiwa sokáʼpiiwa áakohtáítsinikatooʼpa Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani áakitapitsinikatooʼpa kanáítapii.​—Matthew 24:14.

 Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani áaksíístapipoʼtsima makáʼpiiwa. 2 Peter 3:13

Áakoʼtssátaʼpiiwa Jehovah otsitáakaanooksiksistotoahpi kanáókaʼpitapiiksi.

Makáʼpatoʼsiwa ki otakáʼpatoʼsiimiksi áaksstsipísayaawa.

Ámoksska óóhkáyisstsiiwatsiiksi Iihtsipáítapiiyoʼpa áakáítapikamotaayaawa íkamoʼtaʼpiiwa, otsitssawáttaakitáístsiiʼpi áíkoʼpommiksi ki matápii áakohkottsstákatsiiyaawa ki áakáwaakomimmotsiiyaawa.