Skip to content

Skip to table of contents

 ÍSSKSINIMÁʼTSTOHKSSINI 7

Takáá Ámohka Jesus?

Takáá Ámohka Jesus?

Jehovah iitápssksksímiiwayi Jesus annó ksááhkoyi. 1 John 4:9

Ikkamáísstaoʼki ááhkáíyiniʼyimmahsi Jehovah, áakáísstsinaoʼohkattayisstsiiwatawa ámohka ohkáttsiitáʼpsspipoyiwa matápiwa. Otsitsáómaʼpistotoahsi matóóminaawa Adam, Jehovah áʼpistotoyiiwa sspóóhtsi ámohka áísskonátaʼpssiwa naatoyítapiwa.

Jehovah iitápipoʼtoyiiwa ámohka áóhtoʼtsipokaawaʼsiwa ámohka aakííwa máátohkaaniaʼsiwa áánistawa Mary. Íítsipookááwa ámohka pokakáítapisskoyi niitsínihkatooʼpa Bethlehem. Ámohka pookááwa íítohkotawa iinihkáʼsimiwa, niitsínihkatawa Jesus.​—John 6:38.

Jesus otáíʼtaʼpaissiʼsi annó ksááhkoyi stámssopokíímatsiiwa ónni otánistáʼpitapihpi. Jesus iiksíkimmapiiyipitsiwa ki iikáákomimmapiiyipitsiwa ki máátáísstoyisatsiiyaawa, matápii áístamohtowáaatsiiyaawa. Máátsstónnima ááhkohtáíkamoʼtssksinimaʼtstohkssi ónni Jehovah.

 Jesus sokáʼpiiwa otáʼpoʼtakssini, miskítohtohkoikaimmawa. 1 Peter 2:21-24

Ánniksska naatoyáápiikoaiksi stámohtsikaimmiiyaawa Jesus ohtsiʼtóóhksipoʼtsiʼsi otáísayiipitsissksinimáʼtstohkssoaawayi ki otanistáókaʼpihkaʼsoaawayi.

Jesus nohkáttáísokiniiwa áísttsiistomiiksi ki mattáíssksípaitapiiyattsiiwa ómiksi ákaiʼniiksi.

Ámoksska naatoyáápiikoaiksi stámattohkottssapohkinniiyaawa ánniksi Romans ááhkáípotahsaawa annísska Jesus ki ááhkáttsítsiʼnitahsaawa.